1768-1774 Savaşlarının Nedenleri ve Rusların Kırım’a Saldırması Tarih 11.Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

1768-1774 Savaşlarının Nedenleri:

  • Çar Petro’nun ölümünden sonra Rusya’nın başına geçen Çariçe II. Katerina’nın Karadeniz’e inmek, Balkan milletlerine hâkim olmak istemesi
  • Lehistan kralının ölümü üzerine Rusya’nın kendi taraftarı birisini zorla Leh kralı seçtirmesi
  • Lehistan’ın Osmanlı’dan yardım istemesi

Rusların Kırım’a saldırması

Bütün bu gelişmeler üzerine III. Mustafa Ruslara savaş ilan etti. Ruslar karada iki koldan saldırıya geçerek Eflak, Boğdan, Kafkasya’yı işgal etti. 30 bin kişilik Rus ordusu Kartal Ovası’nda 180 bin kişilik Osmanlı ordusunu disiplinsizlik yüzünden yenilgiye uğrattı. 1770 yılında II. Katerina İngilizlerin de yardımı ile Rus donanmasını Baltık denizinden Cebel-i Tarık’a, oradan Akdeniz’e geçirdi. Osmanlı Donanması’nı Çeşme açıklarında yaktılar. Bu arada Rumların adalarda çıkardığı ayaklanma bastırıldı. Ruslar, Çanakkale boğazına kadar gelseler de Cezayirli Hasan Paşa komutasındaki donanma onları geri püskürttü. Rusların bu başarıları Avusturya’yı ve Prusya’yı endişelendirdi. Bu iki devlet Osmanlı yanlısı bir politika belirlediler. Bunu sezen Ruslar Lehistan’ı bu iki ülkeye bırakacağını açıklayarak onları kendi tarafına çekti. Bu arada III. Mustafa öldü ve yerine I. Abdülhamit geçti. Osmanlı barışı istemek zorunda kaldı ve Küçük Kaynarca antlaşması imzalandı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar