1722 – 1746 Osmanlı – İran Savaşları 11.Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

Savaşın Nedenleri

1. XVIII. yy da İran’da Safevi Devleti’nde iç karışıklıklar artmıştı, bu durum Safevileri oldukça zayıflatmıştı.
2. İran’ın bu durumunu yakından takip eden Rusya İran’a müdahale etti.
3. Bu sırada İran fiahı Hüseyin, sünni halka baskı yapıyordu. Osmanlı Devleti bu durumu değerlendirerek İran’a girdi.
4. Osmanlı Devleti’nin İran’a girmekteki bir diğer amacı da Rusya’nın Kafkaslarda ilerlemesine engel olmaktı.
5. Osmanlı ve Rusya’nın aynı anda İran’a girmesi iki devlet arasında savaş ortamının gelişmesine neden oldu.
6. Fransa’nın arabuluculuk yapması neticesinde Rusya ile antlaşma yapıldı.

1724 İSTANBUL ANTLAŞMASI

Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan bu antlaşmaya göre;

1. Dağıstan ve Hazar Denizi kıyıları Rusya’ya verilecek,
2. Osmanlı Devleti ise Tebriz, Revan, Gence ve Karabağı alacak.
– Görüldüğü gibi bu antlaşma ile İran toprakları Rusya ile Osmanlı arasında paylaştırılmıştır.
– Ancak bölüşüm sadece antlaşmada kalmış yeni İran lideri Nadir Şah bu bölüşümü engellemiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar