1715 – 1718 Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşları


Kategoriler: Tarih

Savaşın Nedenleri;

1. Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’yla kaybettiği Mora Adası ve Dalmaçya kıyılarını Venediklilerden geri almak istemesi.
2. Mora’daki yerli halkın Venediklilerin elinden kurtulmak amacıyla Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi.
3. Venediklilerin Osmanlı yolcu ve ticaret gemilerine saldırması ayrıca Karadağ halkını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması.
4. Tüm bu nedenlerden ötürü Osmanlı Devleti Silahtar Ali Paşa komutasındaki ordusuyla Venedik üzerine yürüdü. Böylece Mora Adası yeniden Osmanlı kontrolüne alındı.
5. Bu gelişmeleri yakından takip eden Avusturya Karlofça Antlaşması’nın ihlal edildiğini iddia etmesiyle Avusturya ile de Petervaradin Savaşı yapıldı.

1715 PETERVARADİN SAVAŞI

1. Karlofça Antlaşması’nın bozulduğunu ileri süren Avusturya’nın Osmanlı Devleti’ne saldırmasıyla savaş 1715’te başladı.
2. Hızla ilerleyen Avusturya Osmanlı Devleti’ni bü­ yük bir bozguna uğrattı. Temaşvar, Banat Avusturya tarafından işgal edildi.
3. Silahtar Ali Paşa’nın şehid olmasıyla Sadrazam Damat İbrahim Paşa barış istedi. Böylece Hollanda ve İngiltere’nin ara buluculuğuyla Avusturya ve Venedik’le antlaşma imzalandı.

1718 PASAROFÇA ANTLAŞMASI

1. Tuna Nehri’nin kuzeyindeki Osmanlı toprakları; (Belgrad, Temeşvar, Banat ve Kuzey Sırbistan) Avusturya’ya bırakılacak,
2. Mora Yarımadası ve Girit, Osmanlı Devleti’nde kalacak,
3. Girit, Dalmaçya ve Hersek kıyılarındaki bazı kaleler Venediklere bırakılacak, 4. Antlaşma 24 yıl sürecek.

Uyarı: 1718 Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti uzun bir barış dönemine girmiştir. “Lale Devri” denen bu dönemde Padişah III. Ahmet ilk defa batının üstünlüğünü tanımış ve doğrudan batıyı örnek alan bir kısım ıslahatlar yapmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar