1453 – 1520 yılları arasındaki başlıca siyasi gelişmeler 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Dünya Gücü Osmanlı 10. Sınıf, Tarih] }

Soru: İstanbul'un fethi Türk ve dünya tarihi açısından önemli sonuçlara neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu fethin Türk tarihi açısından sonuçları arasında yer almaz?
A) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması
B) Osmanlıların imparatorluk haline gelmesi
C) İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin başkenti olması
D) Kuruluş Devri'nden Yükselme Devri'ne geçilmesi
E) Rönesans hareketlerine ortam hazırlanması

Soru: İstanbul'un fethi ile oluşan;
I. Osmanlı Devleti'nin imparatorluk haline gelmesi,
II. İpek Yolu ticaretinin denetiminin Osmanlıların eline geçmesi,
III. Avrupa devletlerinin İstanbul'da daimi elçilikler kurması
gibi gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin siyasi gücünün artmasına zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

Soru: XVI. yüzyılın başında Batı Anadolu'da kurulan Osmanlı Devleti'nin Batı yönünde ilerlemesini kolaylaştıran etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Balkanlarda siyasi birlik olmaması
B) İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşlarının yaşanması
C) Bizans İmparatorluğu'nda taht kavgalarının olması
D) Anadolu'da siyasi birlik olmaması
E) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına hakim olması

Soru: Osmanlı Devleti 1479 İstanbul Antlaşması ile Venedik'e kapitülasyon hakkı tanımıştır.
Bu yargıya,
l. Venedik'in İstanbul'da daima elçi bulundurma hakkı elde etmesi,
II. Venedik bayrağı taşıyan gemilere saldırılmayacak olması,
III. Venedik elçilerinin Osmanlı ülkesindeki Venediklilerin davalarına bakacak olmaları
maddelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

Soru: Fatih'in aynı yıl;
- Cenevizlilerin Amasra kolonisini
- İsfendiyaroğullarından Sinop'u
- Trabzon Rum Devletinden Trabzon'u
alması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti güçlü bir donanmaya sahiptir.
B) Anadolu Türk birliği için önemli bir adım atılmıştır.
C) Anadolu'da koloniciliğe son verilmiştir.
D) İstanbul'un güvenliği artırılmıştır.
E) Anadolu Türk - siyasi birliği sağlanmıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar