1. ve 2. Balkan Savaşları (1912—1913) Nedenleri Sonuçları Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

BALKAN SAVAŞLARI (1912—1913)

A. Birinci Balkan Savaşı (1912—1913)

Sebepleri:

  • Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi
  • Rusya’nın Pansiavist politikası
  • Reval Görüşmeleri’nden sonra Avrupalı devletlerin Rusya’yı Balkanlarda serbest bırakması
  • Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünün Balkan devletlerini cesaretlendirmesi Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan birleşerek karadan ve denizden Osmanlı Devleti’ne saldırmışlardır. Osmanlı Devleti ordusundaki siyasi çekişmeden ve bölünmüşlükten dolayı bütün cephelerde yenilmiştir.
  • Bulgaristan Çatalca’ya kadar ilerlemiş, Yunanistan da Ege Adaları’nı ele geçirmiştir. Osmanlı Devleti zor durumda kalarak barış teklifinde bulunmuştur. Böylece Londra Antlaşması imzalanarak savaşlara son verilmiştir (1913).

Bu göre;

  • Midye-Enez batı sınırı olacak ve bu sınırın batısındaki topraklar Balkan Devletleri’ne bırakılacak
  • Arnavutluğa bağımsızlık verilecek
  • On iki Adalar ve Ege Adaları’nın durumunu Avrupalı devletler belirleyecek

B. İkinci Balkan Savaşı (1913)

Birinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nden alınan Makedonya topraklarının paylaşımı konusu Balkan Devletleri arasında anlaşmazlık konusu olmuştur. Bulgaristan en büyük payı almaya çalıştığı için İkinci Balkan Savaşı çıkmıştır.

Birinci Balkan Savaşı’nda yer almayan Romanya’nın da katıldığı, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan ittifakı Bulgaristan’a saldırmıştır. Osmanlı Devleti bu fırsatı kaçırmayarak Mustafa Kemal ve Enver Paşa komutasında
Milne hattını aşmıştır. Batılı devletlerin karşı çıkmasına rağmen Birinci Balkan Savaşı ile Bulgaristan’a bırakılan Edirne ve Kırklareli’yi geri almıştır.

Yapılan Antlaşmalar: İkinci Balkan Savaşı’nın sonlarına doğru Batılı devletlerin araya girmesi üzerine barış antlaşmaları imzalanmıştır.

Bükreş Antlaşması (1913)

Bükreş Antlaşması Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri arasında yapılmıştır. Bu antlaşma ile Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısı kesilerek; Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’ın sınırları belirlenmiştir.

İstanbul Antlaşması (1913)

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılan bu antlaşma ile; Meriç nehri sınır kabul edilmiş, Bulgaristan’da kalan Türklerin hakları güvence altına alınmıştır (azınlık statüsü).

UNUTMA

Birinci Balkan Savaşı’ndan sonra İttihat ve Terakkiciler “Bab-ı Ali Baskını” (Hükümet Darbesi) ile yönetimi tamamen ele geçirmişlerdir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar