1. Dünya Savaşından Sonra Yaşanan Önemli Gelişmeler Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

Birinci Dünya Savaşından Sonra Yaşanan Bazı Önemli Gelişmeler

  • İttihat —Terakki Partisi kendini feshetmiştir (Talat, Enver ve Cemal paşalar yurt dışına kaçmıştır).
  • 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkesi imzalanmıştır.
  • Ahmet İzzet Paşa Hükümeti istifa etmiştir. Yerine Tevfik Paşa Hükümeti kurulmuşsa da 3 Mart 1919’da istifa etmiş ve yerine Damat Ferit Hükümeti kurulmuştur.
  • Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’nda görevli olan Mustafa Kemal Paşa; Yıldırım Orduları Karargahı’nın kaldırılması ve Mondros’u eleştirmesi nedeniyle İstanbul’a çağrılmıştır.
  • 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa, Boğaz’daki işgal devletleri donanmasını görünce: “Geldikleri gibi giderler” demiştir.
  • İşgallere ve azınlık unsurların ayrılıkçı uğraşlarına karşı, Türk halkı direniş cemiyetleri ve milis güçleri oluştururken; padişah, 21 Aralık 1918’de Osmanlı Mebusan Meclisi’ni kapatmıştır.
  • İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıracak barış antlaşmalarını hazırlamak üzere Paris Barış Konferansı’nı düzenlemiştir (8 Ocak 1919).

Bu konferansta, İzmir ve çevresine Yunan askeri birliklerinin konuşlandırılmasına da karar verilmiştir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar