Yerin İç Yapısı, Levha Hareketleri ve Jeolojik Zamanlar 10.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Yerin İç Yapısı

A. Yer Kabuğu (Litosfer)

B. Manto (Pirosfer)

C. Çekirdek (Barisfer)

Levha Hareketleri

 

Jeolojik Zamanlar

Soru 1: Avrasya Levhası ile Pasifik Levhasının karşılaşma alanında daha ağır olan Pasifik levhası Avrasya levhasının
altına dalar. Bu durum Japonya ve çevresinde bir çok volkanik kütle oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki olayı meydana getiren duruma benzer bir biçimde gerçekleşmemiştir?
A) Kuzey Anadolu fay hattının oluşması
B) Alp – Himalaya dağlarının oluşması
C) İtalya’daki aktif volkanların oluşması
D) Sıcak su akıntılarının oluşması
E) İran’da depremlerin meydana gelmesi

Soru 2: Yerküre, derinlere doğru inildikçe sıcaklığı ve yoğunluğu artan katmanlardan oluşmuştur. Bu katmanlarla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Derinlere doğru inildikçe katmanlarda sıcaklık artar
B) İç çekirdek yoğunluğun en fazla olduğu katmandır.
C) Yer kabuğu yoğunluğu en az olan katmandır.
D) Sial tabakası okyanus diplerinde ince, kara kütleleri altında kalın tabaka halindedir.
E) Manto, dış kuvvetlerin kaynağını oluşturur.

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisine bakılarak iki bölgenin jeolojik açıdan benzerlik gösterdiği sonucuna varılabilir?
A) Aynı yükseltilere sahip olması
B) Bitki örtülerinin benzer olması
C) Yer şekillerinin uzanış doğrultusunun benzer olması
D) Magmatik kayaçların aynı yaşta olması
E) Denizel etkinin hakim olması

Soru 4: Dünya’nın iç yapısı hakkında, aşağıdakilerin hangisinden bilgi elde edilemez?
A) Volkanizma hareketlerinden
B) Deprem dalgalarından
C) Fay kaynaklarından
D) Maden kuyularından
E) İklim koşullarından

Soru 5: Taş kömürü, aşağıdaki jeolojik zamanların hangisinde oluşmuştur?
A) İlkel zaman
B) Birinci jeolojik zaman
C) İkinci jeolojik zaman
D) Üçüncü jeolojik zaman
E) Dördüncü jeolojik zaman

Soru 5: Japonya, Endonezya, İtalya, Şili
Yukarıdaki ülkelerde sık sık depremlerin yaşanması, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Madenlerin fazla olmasıyla
B) İklimlerinin ılıman olmasıyla
C) Birinci jeolojik zamanda oluşmalarıyla
D) Levha sınırında bulunmalarıyla
E) Masif arazilere sahip olmalarıyla] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar