Türkiye’de Hayvan Türleri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

TÜRKİYE’DE HAYVAN TÜRLERİ

Büyükbaş Hayvancılık

  • Erzurum-Kars ve Ardahan platoları ile Doğu Karadeniz yaylaları büyükbaş hayvancılığın en yoğun olduğu yerlerdir.
  • Büyükbaş hayvan grubunda olan manda sulak alanlarda daha iyi yetiştirildiğinden çoğunlukla Marmara ve Karadeniz bölgesinde yetiştirilmektedir.
  • Sütü çok yağlı olan manda, kaymak ve yağlı yoğurt üretilmesinde yararlanılır.
  • Türkiye’de büyükbaş hayvancılık yaz yağışı ile oluşan gür otlakların geniş alan kapladığı mera alanlarında yaygın olarak yapılmaktadır.
  • Çayır mera ve besi ağıl hayvancılığı olarak yapılır.
  • Besi ve ahır hayvancılığı genellikle büyük şehirlerin etrafında yoğunlaşmasının temel nedeni pazar alanlarının geniş olmasına bağlıdır.

Küçükbaş Hayvancılık

Türkiye yer şekilleri ve iklim şartları bakımından küçükbaş hayvancılığa daha uygundur. En fazla İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir.

Koyun, Türkiye’de en fazla olan hayvan türüdür, bozkır bitki örtüsü koyun sayısını arttırmıştır.

Koyun Türleri: Kıvırcık; Trakya ve Güney Marmara’da, Dağlıç ve Sakız; Ege bölgesinde, Karaman; İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da, Merinos; Bursa-Karacabey yakınlarında yetiştirilir.

Tiftik Keçisi: Anavatanı İç Anadolu bölgesidir. Tüyü oldukça kalitelidir. Ankara keçisi olarakta anılır.

Kıl Keçisi: Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde dağlık ve ormanlık alanlarda yetiştirilir. Daha çok sütü için beslenir. Ormanlara zarar verdiği için sayıları azaltılmıştır.

Kümes Hayvancılığı

Tavuk, ördek, kaz, devekuşu ve hindi gibi hayvanlardır.

Et ve yumurtalarından yararlanılır.

Tüketimin fazla olduğu büyük kentlerin çevresinde gelişmiştir.

Marmara ve Ege bölgesinde daha yaygın olarak yapılmaktadır.

Arıcılık

Tarım alanlarının kısıtlı olduğu ve çiçekli bitkilerin geniş yer kapladığı yerlerde yetiştirilir.

Alternatif bir geçim kaynağıdır.

Rize’de Anzer balı üretimi yapılır. Anzer balının ekonomik değeri çok yüksektir.

İpek böcekçiliği

Dut yaprağı ile beslenen bir çeşit tırtıl türünün salgıladığı madde ipeği oluşturur.

Dut ağaçlarının varlığından dolayı en fazla Güney Marmara’da ve Akdeniz’de üretilir.

Dut ağaçlarının son zamanlarda azalması ve suni ipek üretiminden dolayı ipek böcekçiliğinin önemi azalmıştır.

TUİK 2013’te en fazla Diyarbakır’da yetiştirilmiştir.

Balıkçılık

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen balıkçılık gelişmemiştir.

Balıkçılığın Türkiye’de Gelişebilmesi İçin:
Modern yöntemlerle tekne balıkçılığının yapılması
Kaçak, usulsüz ve aşırı avlanmanın önlenmesi
Açık deniz balıkçılığının yapılması
Su kirliliğinin önlenmesi
Su ürünlerini işleyecek sanayi tesislerinin arttırılması
Soğuk hava depolarının sayılarının arttırılması
Pazarlama imkanlarının geliştirilmesi
Tatlı su ve kültür balıkçılığının arttırılması gerekir.
Türkiye, Japonya, Norveç ve Kanada gibi ülkelerle balıkçılıkta yarışamayacak kadar geridir.
Balıkçılıkta; Karadeniz 1. sırada, Marmara 2. sırada, Ege 3.sırada, Akdeniz 4.sırada yer alır.
Karadeniz Bölgesi’nde yer şekillerinin engebeli olması ve sanayinin gelişmemiş olması insanları balıkçılığa yöneltmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar