Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri, 7. Sınıf Testleri, Testler

7. sınıf Toprağın Gücü Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Toprağın Gücü Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

7. sınıf Toprağın Gücü Test 2

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Toprağın Gücü Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

7. sınıf Toprağın Gücü Test 3

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Toprağın Gücü Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

 



] }

Soru: Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tımar sahibinin yetkilerinden biri olamaz?
A) Tımarlı sipahi yetiştirme
B) Tımar bölgesinde çıkan olaylarda köylülerin yargılamasını yapma
C) Tımarının vergisini toplama
D) Tımar toprağında üretimin sürekliliğini sağlama

Soru: XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulması aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
A) İstanbul İsyanlarının çıkmasına
B) Üretim dengesinin bozulmasına
C) Dış satımların artmasına
D) Ülke nüfusunun artmasına

Soru: Osmanlı Devleti'nde toprağın sahibinin devlet olması ve sadece gelirinin dirlik sahibine verilmesi, aşağıdakilerden hangisini beraberinde getirmiştir?
A) Özel mülkiyet anlayışının doğmasını
B) Toprak üzerinde feodalleşmenin önlenmesini
C) Tarımsal üretimin artmasını
D) Devlete olan bağlılığın artması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi dirlik sisteminin faydalarından biri değildir?
A) Tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması
B) Tımarlı sipahilerin yetiştirilmesi
C) Göçebe Türkmenlerin yerleşik yaşama geçirilmesi
D) Vergilerin tek merkezde toplanması

Soru: Mülkiyeti devlete ait olan toprakların işletim hakkının, asker yetiştirmeleri koşuluyla kişilere verilmesine tımar sistemi denilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin uygulanmasındaki amaçlardan biri olamaz?
A) Boş araziyi değerlendirmek
B) Üretimde artışı sağlamak
C) Üretimi devlet denetimine almak
D) Halkın yönetime katılımını sağlamak

Soru: Toprak, üretimdeki önemini tarih boyunca korumuştur. Topraktan elde edilen ürünler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamıştır. Toprağın başlıca üretim ve geçim kaynağı olması geniş topraklara sahip devletleri güçlü hâle getirmiştir. Bu nedenle devletler, verimli topraklara sahip olmak için pek çok mücadele vermişlerdir. Devletler, topraklarını genişletmek için fetihler yapmışlardır. Bu, ......
Yukarıdaki cümle hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?
A) toprağın üretimde olduğu kadar yönetimde de önemli olduğunun bir kanıtıdır
B) toprağın tarihsel süreçte önemini kaybettiğini gösterir
C) toprağın sanayiye ham madde sağladığını açıklar
D) toprağın sadece yönetimde olduğunu kanıtlar


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar