Sürdürülebilir Kalkınma Çözümlü Sorular 8.Sınıf Fen


Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Canlılar ve Enerji İlişkileri] }

Soru: Öğretmen, öğrencilerden geri dönüşüm uygulamalarında kullanılan maddelere birer örnek vermelerini istiyor. Öğrencilerden Tülay, Serap ve Teoman aşağıdaki örnekleri veriyor.
Tülay: Kâğıt
Serap: Cam
Teoman: Plastik
Buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnek doğrudur?
Kullanım dışı kalan atıkların ham madde olarak kullanılıp yeniden üretime katılmasına geri dönüşüm denir. Tükettiğimiz maddelerin geri dönüşümünü sağladığımız zaman bunların ham madde olarak tekrar kullanılmasını sağlamış oluruz. Kâğıt, cam ve plastik geri dönüşüm uygulamalarında kullanılan maddelere örnek verilebilir. Buna göre Tülay, Serap ve Teoman'ın verdiği örnek doğrudur.

Soru: Aşağıdakilerden hangileri kentlerin yaşama kalitelerini artırır?
I. Doğal bitki örtüsüne yer verilmesi
II. Giysi, ev eşyası gibi materyal tüketiminin en aza indirilmesi
III. Yaşanılan ortamdaki enerji tüketiminin azaltılması
Dünya genelinde doğal alanlar ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından en büyük tehlike kentleşmedir. Kentsel alanlarda doğal bitki örtüsüne yer verilmesi, giysi, ev eşyası gibi materyal tüketiminin en aza indirilmesi ve yaşanılan ortamdaki enerji tüketiminin azaltılması kentin yaşam kalitesini artırır. Doğal çevrenin sürdürülebilirliği açısından önem taşır. Buna göre I, II ve III'te verilenler kentlerin yaşam kalitelerini artırır.

Soru: Aşağıdakilerden hangileri yaşadığımız ortamda enerji tüketimini azaltmaya yönelik davranışlardandır?
l. Kışın güneşli günlerde kombiyi kapatmak
II. Kimyasal maddeleri daha bilinçli kullanmak
III. Odadan ayrılırken lambaları söndürmek
Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bozulmaların giderilmesi için hepimize düşen önemli görevler vardır. Günlük yaşamda dikkat edeceğimiz küçük ayrıntılar ekosistemin devamlılığı için önemlidir. Bunlardan biri, yaşadığımız ortamda enerji tüketimini azaltmaktır. Kışın güneşli günlerde kombiyi kapatmak, odadan ayrılırken lambaları söndürmek bu önlemlere örnek verilebilir. Buna göre I ve III'te verilenler yaşadığımız ortamda enerji tüketimini azaltmaya yönelik davranışlardandır.

Soru: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındaki paranteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla hangi harfler yazılmıştır?
( )Geri dönüştürülebilen maddelerin ham madde olarak tekrar kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufu sağlar.
( )Geri dönüştürülebilen maddelerin ham madde olarak tekrar kullanılması ham madde tasarrufu sağlar.
Geri dönüştürülebilen maddelerin ham madde olarak tekrar kullanılması, büyük miktarda enerji ve ham madde tasarrufu sağlar. Buna göre verilen ifadelerin başındaki parantezlere sırasıyla D, D harfleri yazılmıştır.

Soru: Aşağıda verilen cümlelerin doğru olabilmesi için koyu yazılmış ifadelerden hangileri kullanılmalıdır?
l. Hızlı nüfus artışının ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerinde olumlu / olumsuz etkisi vardır.
ll. Büyümekte olan ülkelerin gelişiminin uzun süreli ve sağlıklı olabilmesi için çevredeki olumlu/olumsuz etkilerin en aza indirilmesi gerekir.
Hızlı nüfus artışının ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz etkisi vardır. Büyümekte olan ülkelerin gelişiminin uzun süreli ve sağlıklı olabilmesi için çevredeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi gerekir. Verilen cümlelerin doğru olabilmesi için I ve II. cümlelerde olumsuz ifadeleri kullanılmalıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar