Süngerler


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası

 • Çoğunlukla denizlerde ve sucul ortamlarda yaşarlar.
 • Sindirim, boşaltım ve sinir sistemi bulunmaz.
 • Organ bulundurmazlar (Gelişmenin iki tabakalı halinde kalmışlardır).
 • Asimetrik veya radyal simetriye sahiptirler.
 • Vücut yüzeylerinde fazla miktarda por (delik) bulunur.

NOT: Su, porlardan spongosöl denilen merkezi boşluğa çekilir ve oskulum denilen büyük bir delik ile dışarı atılır. Bu olay ile sudaki besinler hücre içine alınır ve sindirilir.

 • Kalsiyum karbonat ve sponginden oluşan iç iskelete sahiptir.
 • Eşeysiz ve eşeyli çoğalabilirler.
 • Özel üreme organları yoktur.
 • Hermafrodittir (çift cinsiyetli). Ancak kendi kendilerini döllemezler. Yumurta ve spermler farklı zamanlarda moluşur. Bu nedenle döllenme iki ayrı sünger arasında gerçekleşir.
 • Döllenme olayı; spermler üretilir ve sıvı akıntısı ile vücut boşluğuna gider ve yumurtaları döller.
 • Eşeysiz üremelerini tomurcuklanarak gerçekleştirirler.
 • Rejenerasyon (yenilenme) yetenekleri fazladır.Belli bir vücut simetrisi olmayan (vücudun ön ve arka ucu, sağ ve sol taraf ayırt edilemez) canlılardır.
Vücutları torba şeklinde olup por adı verilen çok sayıda delik vardır. Deniz suyu porlardan içeri geçerken sudaki mikroskobik besin parçacıkları hücrelere alınır. Süngerler bu yolla besinlerini alarak hücre içinde sindirir.
Gaz alışverişi ve boşaltım atıklarının atılması vücuda giren suyla hücreler arasındaki difüzyon sayesinde gerçekleşir.
Hareketsiz canlılar olup bir zemine bağlı olarak yaşarlar. Diğer hayvanlardaki kadar farklı dokuları ve organları yoktur.
Sinir sistemleri yoktur. Organik ve inorganik maddelerden meydana gelen iskelet iğneleri vardır.
Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalabilirler.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi