Su ve Toprak Kirleticiler

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Doğa ve Kimya, Kimya

Plastikler

Plastikler polimer kimyanın ürünüdür. Yapılarında karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), Azot (N) gibi elementlerin bulunabildiği monomerlerin sıralı bir şekilde birbirlerine bağlanmasıyla oluşan polimer maddelerdir.

Plastiklerin;

 • Kullanımı kolay
 • Hafif
 • Aşınmaya karşı dayanıklı
 • Esnek
 • Kolay şekil verilebilme
 • Yalıtkan olması

gibi özelliklerinden dolayı hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Kullanım alanının fazla olması ve doğadaki mikroorganizmalar tarafından çok uzun süren parçalanma sürecine sahip olduklarından dolayı su ve toprak kirliliğine neden olmaktadırlar.

Deterjan

Deterjan, temizlik ve dezenfektan amaçlı kullanılan kimyasal maddelerdir. Evlerde ve sanayide deterjan kullanımının artması atık suları şeklinde deniz ve göllere karışmasına neden olur. Deterjanların yapısında bulunan fosfatlar su ve sudaki canlı hayatı olumsuz etkiler. Deterjan yapısında bulunan fosfatlar sudaki aşırı yosunlaşmanın nedenidir.

Organik Sıvılar

Organik moleküllerde karbon başta olmak üzere hidrojen, oksijen, azot, kükürt ve halojen bulunabilir. Endüstriyel alanda kullanılan organik sıvılar.

 • Petrol
 • Aseton
 • Benzen
 • Etil alkol
 • Asetik asit
 • Karbon tetraklorür

Endüstriyel alanda kullanılan organik sıvılar suyu ve toprağı kirletmektedir. Örneğin, endüstriyel alanda kullanılan asetik asit atık olarak suya karıştığında suyun pH’sını düşürerek canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu su ile sulanan toprağın pH’sı düşer ve bitkileri olumsuz etkiler.

Ağır Metaller

Ağrı metaller, atom ağırlıkları yüksek olan cıva, nikel, bakır, kodminyum, demir, krom, kurşun, çinko ve kobalt gibi metallerdir. Genellikle periyodik cetvelin d bloğunda bulunurlar. Ağır metaller, yer kabuğunda doğal olarak bulunurlar ve madencilik ve endüstriyel üretimde kullanılırlar. Bu alanlarda kullanılan atıklar çevresel kirliliğe neden olmaktadır.

Piller

Bazı elektronik aletlerin çalışmasını sağlayan enerji verici düzeneklerdir. Şarj edilebilir ve şarj edilmeyen olmak üzere ikiye ayrılır. Şarj edilemeyen piller ömrünü tükettiğinde atılır. Bu piller çöpe atılmamalıdır. Çöpe atılan piller çevreye ve insan sağlığına ciddi zarar verebilir. Bir pilin içindeki kimyasal maddeler pilin türüne göre değişir. Başlıca civa, nikel, kurşun, kadminyum gibi ağır metallerin yanında lityum gibi kimyasal maddeler içerir. Piller evsel atıklarla aynı yere atılmamalıdır. Çünkü pillerin metal gövdeleri paslandığında sızma yapar ve içerdiği ağır metaller toprağa ve suya karışarak kirlilik oluşturur. Bu yüzden çöpler farklı özelliklerine göre ayrı kaplarda toplanmalıdır.

Endüstriyel Atıklar

Endüstri ve üretim tesislerinde bir işlem öncesinde veya sonrası açığa çıkan atıklardır. Doğru bir şekilde arıtılmadan çevreye bırakılan bu atıklar çevre ve kişi sağlığı açısından tehlike oluşturur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar