Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Nem (Su Buharı) 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, İklim Elemanları

Nemlilik

Atmosferdeki su buharı yeryüzünün aşırı derecede ısınmasını ve soğumasını engelleyen en önemli faktördür.

Nemin az olduğu karasal iklimlerde, nemli iklimlere göre, hava çabuk ısınıp, çabuk soğuduğu için sıcaklık farkları fazladır. Yağış azdır, dolayısıyla bitki örtüsü fakirdir.

Bilgi: Dünyanın en sıcak yerlerinin, Ekvator ve çevresi olması gerekirken, dönenceler çevresinin daha sıcak olması ve dünyanın en soğuk yerlerinin kutuplar olması gerekirken kutuplara yakın kara içlerinin daha soğuk olması gibi durumlar nem oranlarının azlığıyla ilgilidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar