Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Nem (Su Buharı)


Kategoriler: Coğrafya, İklim Elemanları

Atmosferdeki su buharının yani nemin tamamına yakını troposferde bulunur. Troposferin özellikle yeryüzüne yakın kesimlerinde su buharı yoğunluğu daha fazladır. Bu kesimdeki su buharı, hem Güneş’ten gelen ışınları hem de yerden yansıyan ışınları tutarak ısınma ve soğumayı dengeler.

Bu nedenle nemin fazla olduğu; ekvatoral ormanlarda, deniz kıyılarında, çevresine göre alçak yerlerde günlük sıcaklık farkları daha az olur. Buna karşılık nemin az olduğu;çöllerde, kara içlerinde, dağ doruklarında günlük sıcaklık farkları daha fazla olur.

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi atmosterdeki nem miktarının sıcaklık üzerindeki etkisini gösteren bir durumdur?
A) Kuzey Kutbu’na yakın yerlerde güneşlenme süresinin uzun olması
B) Kış mevsiminde havanın bulutlu olduğu günlerin ılık geçmesi
C) Bir yamaç boyunca yükseldikçe bitkilerin kuşaklara ayrılması
D) Yazın karadan esen rüzgarların sıcak etki yapması
E) Kuzey Yarım Küre’de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

Çözüm: Kış mevsiminde havanın bulutlu olduğu günlerin ılık geçmesi, havadaki nemin fazla olmasıyla ilgilidir. Bulutlar yerden yansıyan ışınları tutarak ısı kaybını azaltır. Cevap B] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar