Şehirleşme, Göç ve Sanayileşmenin Toplumlar Üzerindeki Etkisi Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Şehirleşme, Göç ve Sanayileşmenin Toplumlar Üzerindeki Etkisi

Şehirlerin Doğuşu

 • Şehirlerin doğmasında ekonomik faaliyetler etkili olmuştur.
 • İnsanların göçebe hayattan yerleşik hayata geçmeleri tarım faaliyetleriyle birlikte olmuştur.
 • Bu faaliyetlerin çeşitlenmesi hızlı bir şehirleşme sürecini de beraberinde getirmiştir.
 • Küçük bir yerleşmede ekonomik faaliyetlerin başlaması zamanla 0 yerleşmenin büyümesini sağlar.
 • Büyüme ekonomik faaliyetlerin niteliğine göre değişir.
 • Büyük şehirlerin bugünkü hallerini almalarında en büyük etken fonksiyonlarıdır.
 • Sürdürülebilir ekonomik faaliyetler şehirlerin büyümesinde etkilidir.

Göç ve Kentleşme İlişkileri

 • Sanayi Devrimi ile birlikte iş gücü talebinin giderek artması köylerden şehirlere göçü başlatmıştır.
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeler şehirleri çeşitli mal ve hizmetlerin bulunduğu cazip yerler haline getirmiştir.
 • İş ve haberleşme olanaklarının artmasıyla kırsal alanlar şehirlerin birçok özelliğini fark etmiş buna bağlı kırsal alanlardan şehirlere göç başlamıştır.
 • Sosyal bir hareket olan göç hayatın her yönünü değiştiren bir etkendir.
 • Kültürel ve ekonomik yaşamda göçün etkisi fazladır.
 • Değişimlerin etkisi her ülkede farklılık gösterir.
 • Gelişmiş ülkelerde modern olanaklar ve yüksek hayat standardı sağlarken şehirlerin altyapı sistemlerini de etkiler.
 • Yeni gelişen şehirler planlanırken şehirlerin jeomorfolojik özellikleri dikkate alınmıştır.
 • Doğal koşullara göre şehirler düzenlenmiştir.
 • Doğayı ve tarım alanlarını koruyucu şehirleşmelerdir.
 • Ulaşım koşulları her tarafa kolayca ulaşılabilecek şekilde düzenlenmiştir.
 • Gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme süreci sancılı olmuştur.
 • Bu sancılar: Trafik sorunu, gecekondulaşma, fabrikaların şehir merkezinde kalması ve altyapı yetersizliği vb.

Bombay

 • Gelişmekte olan ülkelerdeki göç ve kentleşme arasındaki ilişkiye örnek şehirlerden birisi Hindistan’ın Bombay kentidir.
 • Umman Denizi kıyısında 7 ada üzerine kurulmuş Dünya’nın en kalabalık kentlerinden birisidir.
 • 1945’li yıllardan beri yoğun göç alan kent 17 milyon nüfusa sahiptir.
 • Yoğun göç alan bu kentin 2020 yılında 30 milyon nüfusa ulaşacağı tahmin edilmektedir.
 • Bombay’ın yoğun göç almasının en önemli nedeni; Hindistan’ın diğer şehirlerine göre buradaki yaşam standardının daha yüksek olması ve iş olanaklarıdır.
 • Bombay Hindistan’ın en önemli ticaret, finans, kültür ve eğlence merkezidir.
 • Bombay Hindistan’ın sinema merkezidir.
 • Bombay’da çok sayıda gazete, televizyon ve radyo istasyonu yer almaktadır.
 • Bombay’da yoğun göç nedeniyle hızlı bir nüfus artışının olması birtakım sorunlara yol açmıştır.
 • Kentte bir birinden farklı kültürler ve ekonomik seviyeden insanlar bulunmaktadır.
 • Bazı bölgelerde lüks konutlar varken bazı bölgelerde evsiz insanların kaldığı barınaklardan oluşan mahalleler vardır.
 • Bazı kesimlerde lüks otomobiller varken bazı kesimlerde bisikletler vardır.
 • Lüks semtlerde nükleer santraller varken, hayvansal atıkları gecekondular yakıt olarak kullanmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar