Rezonans Nedir


Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik

Kendi frekansı f olan bir sistem, f frekansına eşit bir dış frekansla etkileştiğinde, titreşim genliği artar. Bu durumda devrede maksimum titreşim oluşur. Bu durumda gerçekleşen frekansın sonucunda devrede rezonans denen kavram oluşur. Sonuç olarak LC devresinde, bobinle kondansatörün indüktansı (XL) ve kapasitans (XC) değerleri eşitlenir.X= Xkoşulunda devre rezonans halindedir denir. Flezonans halinde φ= O, dolayısıyla cosφ = 1 olacağından dirençte (R) harcanan güç maksimum olur. Flezonans frekansı;

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi