Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik

Kendi frekansı f olan bir sistem, f frekansına eşit bir dış frekansla etkileştiğinde, titreşim genliği artar. Bu durumda devrede maksimum titreşim oluşur. Bu durumda gerçekleşen frekansın sonucunda devrede rezonans denen kavram oluşur. Sonuç olarak LC devresinde, bobinle kondansatörün indüktansı (XL) ve kapasitans (XC) değerleri eşitlenir.

X= Xkoşulunda devre rezonans halindedir denir. Rezonans halinde φ= O, dolayısıyla cosφ = 1 olacağından dirençte (R) harcanan güç maksimum olur. Rezonans frekansı;] }

Örnek: Özindüksiyon katsayısı 2,5.10 üzeri -4 H olan makara ile sığası 4.10 üzeri -11 olan bir kondansatör, bir seri titreşim devresi oluşturuyor. Bu devre, dalga boyları metre olarak aşağıda verilen elektromanyetik dalgaların hangisiyle rezonansa girebilir?
Devre rezonans halinde olduğuna göre, XL = XC olacaktır.(II doğru)
Bu da akımla gerilim arasında faz farkı olmadığını gösterir. (l yanlış)
Devrede XL ve XC direnci iptal olacağından ie (etkin akım) artar ve en büyük değerini alır. (III doğru)


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar