Periyodik Sistemde Periyotların Özellikleri

Periyodik Sistemde Periyotların Özellikleri

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Aynı yatay sıradaki elementleri gösterir. Günümüzdeki periyodik sistemde 7 tane periyot vardır. Ancak her periyottaki element sayısı eşit değildir.

1. Periyot ve Özellikleri

Periyodik sistemde en üstte bulunan yatay sıradır. En solda ve en sağda birer tane element içerir. Araları boştur ve başka element yoktur.

 • Elektron dizilimlerinde 1 tane katman bulunur.
 • En soldaki element hem periyodik sistemin hem de 1. periyodun ilk elementi olan 1H dir. Hidrojenin atom numarası 1 dir. Bir katmanında sadece 1 elektron vardır ve 1A grubunda (1. grup) dır. Hidrojen 1+ ve 1- değerliklerini alabilir.
 • En sağdaki element hem periyodik sistemin hem de 1. periyodun ikinci elementi olan 2He dur. Bir katmanında 2 tane elektron vardır ve 8A grubunda (18. grup) bulunur.

2. Periyot ve Özellikleri

 • Katman sayısı 2 olan elementlerin bulunduğu periyottur.
 • 8 tane element bulunur. Bu elementler 3Li, 4Be, 5B, 6C, 7N, 8O, 9F ve 10Ne dur.

3. Periyot ve Özellikleri

 • Katman sayısı 3 olan elementlerin bulunduğu periyottur.
 • 8 tane element bulunur. Bu elementler 11Na, 12Mg, 13Al, 14Si, 15P, 16S, 17Cl ve 18Ar dur.

4. Periyot ve 5. Periyot

 • Katman sayısı 4 olan elementler 4. periyotta, 5 olan elementler ise 5. periyotta bulunur.
 • Her iki periyotta da 18 er element bulundurur. Bu elementlerden 8 tanesi A gruplarında, 10 tanesi de B gruplarında bulunur.
 • Periyotların ilk iki elementi 1A ve 2A grubu elementleridir. Sonraki 10 element B gruplarında bulunur. Daha sonra gelen elementler ise 3A grubu ile 8A grubu arası elementlerdir.

6. Periyot ve 7. Periyot

 • Katman sayısı 6 olan elementler 6. periyotta, 7 olan elementler ise 7. periyotta bulunur.
 • Her iki periyotta da 32 şer element bulunur. Bu elementlerden 8 tanesi A gruplarında, 24 tanesi de B gruplarında bulunur.
 • Periyotların ilk iki elementi 1A ve 2A grubu elementleridir. Sonraki 3B grubunda olduğu kabul edilen toplam 15 element vardır. Diğer elementlerden 9 tanesi B gruplarında, sonraki 6 element ise 3A grubu ile 8A grubu arası elementlerdir.

Lantanitler ve Aktinitler

Periyodik sistemin altında iki satır halinde gösterilen elementlerdir.

 • Lantanitler 6. periyodun 3B grubundaki elementlerdir.
 • Aktinitler 7. periyodun 3B grubundalki elementlerdir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar