Periyodik Sistemde Periyotların Özellikleri 9. Sınıf Kimya

Periyodik Sistemde Periyotların Özellikleri 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Periyodik tablodaki yatay sıralara periyot denir. Periyodik tabloda yedi periyot vardır.

Aynı periyotta bulunan elementlerin tamamı aynı sayıda elektron kabuğuna sahiptir. Örneğin, birinci periyottaki elementlerin tamamı bir elektron kabuğuna sahiptir. İkinci periyottaki elementlerin tamamı iki elektron kabuğuna sahiptir, vb.

Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Atom numarası arttıkça, çekirdekteki proton sayısı da artar. Bu da çekirdeğin elektronları daha güçlü çekmesini sağlar. Bu nedenle, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı küçülür.

Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar. İyonlaşma enerjisi, bir atomdan bir elektronu koparmak için gereken enerji miktarıdır. Çekirdekteki proton sayısı arttıkça, elektronları daha güçlü çeker. Bu nedenle, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar.

Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi artar. Elektron ilgisi, bir atomun bir elektronu çekme eğilimidir. Çekirdekteki proton sayısı arttıkça, elektronları daha güçlü çeker. Bu nedenle, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi artar.

Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. Elektronegatiflik, bir atomun bir elektrona sahip olma eğilimidir. Çekirdekteki proton sayısı arttıkça, elektronları daha güçlü çeker. Bu nedenle, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar.

Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalır. Metaller, elektronlarını kolayca vererek pozitif iyonlar oluşturabilirler. Ametaller ise elektronlarını almak için negatif iyonlar oluştururlar. Çekirdekteki proton sayısı arttıkça, elektronları daha güçlü çeker. Bu nedenle, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalır.

Periyodik tabloda, yatay olarak numaralandırılmış sıraların her biri birer periyottur.

1. Periyot

 • Sadece 2 element içerir: hidrojen ve helyum
 • Helyum, 1 elektron kabuğuna sahiptir ve inert gazdır.

2. Periyot

 • 8 element içerir: lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor ve neon
 • Lityum, berilyum ve bor, alkali toprak metalleri ve geçiş metalleridir.
 • Karbon, azot, oksijen ve flor, karbon grubu elementleridir.
 • Neon, inert gazdır.

3. Periyot

 • 8 element içerir: sodyum, magnezyum, alüminyum, silikon, fosfor, kükürt, klor ve argon
 • Sodyum ve magnezyum, alkali metallerdir.
 • Alüminyum, geçiş metalidir.
 • Silikon, fosfor, kükürt ve klor, karbon grubu elementleridir.
 • Argon, inert gazdır.

4. Periyot

 • 18 element içerir: potasyum, kalsiyum, skandiyum, titanyum, vanadyum, krom, manganez, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, galyum, germanyum, arsenik, sezyum, brom ve kripton
 • Potasyum ve kalsiyum, alkali toprak metalleridir.
 • Skandiyum, titanyum, vanadyum, krom, manganez, demir, kobalt, nikel ve bakır, geçiş metalleridir.
 • Çinko, galyum, germanyum, arsenik ve sezyum, toprak alkali metalleridir.
 • Brom ve kripton, inert gazlardır.

5. Periyot

 • 18 element içerir: rubidyum, stronsiyum, yiterbium, zirkonyum, niobium, molibden, tungsten, renium, osmiyum, iridyum, platin, altın, gümüş, kalay, kurşun, bizmut, polonyum ve astatin
 • Rubidyum ve stronsiyum, alkali toprak metalleridir.
 • Yiterbium, zirkonyum, niobium, molibden, tungsten, renium, osmiyum] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar