Periyodik Sistem ve Grupların Özellikleri Kimya Tyt


Kategoriler: Kimya

PERİYODİK SİSTEMDE GRUPLAR ve ÖZELLİKLERİ

Periyodik sistem A ve B gruplarından oluşmuştur. Bu grupların özellikleri:Amfoter metaller, hem asitlerle hem de bazlarla tepkime veren metallerdir Al, Sn, Pb, Zn, Cr, Be amfoter metallerdir. Bu metallerin oksit ve hidroksitleri de aside karşı baz, baza karşı asit özelliği gösterirler: Bu metallerin oksitleri suda çözünmez.Yarı iletken metallere az miktarda yabancı madde eklenerek iletkenlikleri artırılır. Bu işleme doplama (doping)
denir. Metallerin elektriksel iletkenleri serbest değerlik elektronları yardımıyla olur. C’nin allotropu olan grafit hariç
ametaller elektriği iletmezler. Çünkü serbest değerlik elektronlarına sahip değillerdir. Ametal oksitler asidik özellik gösterir. C’nin oksitlerinden CO2 asidik oksit, CO ise nötr oksit özelliği gösterir.

Nötr oksit: Ametallerin oksijence eşit veya fakir olan oksitleridir. Nötr oksitler suyla, bazlarla ve asitlerle tepkime
vermezler. Nötr oksitlere örnek olarak; CO, NO, N2O verilebilir.Örnek:

X ve Y elementlerinin ikisi de kendi atomları ile kovalent bağlı moleküller oluşturabilmektedir.

Bileşiklerinde X en fazla 5+ , Y ise 2+ ve 6+ gibi pozitif değerlikler alabilmektedir.

Bu bilgilere göre X ve Y elementleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?

A) X metaldir.
B) X ametal, Y metaldir.
C) X ve Y ametaldir.
D) X2O5 bileşiği bazik oksit sınıfındandır.
E) X ve Y’nin değerlik elektron sayıları toplamı 9 dur.

Çözüm: X ve Y elementleri kovalent yapılı bileşik oluşturduklarına göre ametallerdir. X2O5 asidik oksittir. Cevap CTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi