Orhan Şaik Gökyay Eserleri Özellikleri (1902-1994) AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902-1994)

Şiir, araştırma ve incelemeleriyle tanınır.

İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü, sonra hece ölçüsünü kullanmıştır.

Genellikle halk edebiyatı nazım biçimleriyle şiirler yazmıştır.

Saz ve tekke şiirini özümsemiş, güzelleme ve koçaklama türünü kullanmıştır.

Şiirlerinde, Karacaoğlan ve Dadaloğlu’nu hatırlatan bir ses vardır.

61 şiirinden 21’i aruzla, 29’u heceyle, 11’i serbest ölçüyle kaleme alınmıştır.

Daha çok hamasî yani epik şiirleriyle tanınmıştır.

Bu Vatan Kimin şiiriyle edebiyatımızda tanınmıştır.

Eski edebiyatı iyi bilen sanatçı, divan ve halk edebiyatının pek çok sorununu işlemiş, onlarla ilgili metinler yayımlamıştır.

12 hikâyeden oluşan Dede korkut Hikâyeleri adlı eseri, günümüz Türkçesine aktarmış, kitapla ilgili geniş kapsamlı araştırmalar ve incelemeler yapmıştır.

Destursuz Bağa Girenler adlı eleştiri kitabında eski metinleri okuyanların yanlışlarını eleştirel bir bakış açısıyla ve sert bir üslupla ortaya koymuştur.

Orhan Şaik Gökyay’ın Eserleri 

Şiir: Birkaç Poem Pozans (Şiir), Bu Vatan Kimin (1994)

Eleştiri: Destursuz Bağa Girenler

– Araştırma-İnceleme: Dede Korkut Kitabı, Mercimek Ahmet, Kâtip Çelebi…
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar