Mavi Yeşil Algler (Siyanobakteriler)

Mavi Yeşil Algler (Siyanobakteriler)

Kategoriler: Biyoloji

  • Klorofilleri sitoplazmada dağınık halde bulunur.
  • Fotosontezde hidrojen kaynağı olarak su kullanırlar.
  • Oksijen üretirler.
  • Atmosferin serbest azotunu kullan›labilir hale getirirler.
  • Bir hücrelidirler.
  • Bölünerek çoğalırlar.
  • Glikolipitden oluşmuş hücre çeperleri vardır.
  • Birçoğu içerdikleri gaz kabarcıkları sayesinde su yüzeyinde kalırlar.
  • Toprak, tatlı su ve denizlerde yaygın olarak bulunurlar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi