Marmara Bölgesi Tarım Ürünleri 6.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi, coğrafi konumu ve yeryüzü şekilleri bakımından farklı iklimlerin geçiş alanıdır. Bölgede karasal, Karadeniz ve Akdeniz iklimleri görülür. Bu durum farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sağlar. Bölgede genel olarak ayçiçeği, pirinç, fındık, zeytin, mısır ve buğday yetiştirilir.

Ayçiçeği: Yağ sanayisinin ham maddesidir. Yaz kuraklığının belirgin olduğu, alüvyal topraklarda yetiştirilir. En fazla Marmara Bölgesi’nde yetiştirilir.

Grafik: Türkiye’de ayçiçeği üretiminin ve ekim alanlarının yıllara göre değişimi

Pirinç: Yıllık yağışın fazla olduğu ılıman iklimlerde yetiştirilir. Sıcak ve nemli iklim koşullarında yetişen bir tarım ürünü olduğundan Türkiye’de akarsu vadilerinde ve kıyı ovalarında yetişir. Pirinç üretimi, ülkemizin ihtiyacını karşılamamaktadır.

Ülkemizde pirinç üretiminin yaklaşık yarısı Marmara Bölgesi’nde yapılır. Karadeniz Bölgesi’nde pirinç Samsun, Sinop ve Kastamonu gibi illerde de yetiştirilir.

Örnek Soru: Marmara Bölgesi, coğrafi konumu bakımından farklı iklimlerin geçiş alanıdır. Bölgede Karasal, Karadeniz ve Akdeniz iklimleri görülür. Bu durum ……………………. .

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

A) tarım arazilerinin azalmasına neden olur.
B) tarımla uğraşan nüfusun azalmasına neden olur.
C) farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sağlar. 
D) ekonomik gelir kaynaklarının sınırlanmasına neden olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar