Magna Carta Büyük Şart Nedir maddeleri


Kategoriler: Tarih

1. Ortaçağ’da İngiltere’de bu dönem hükümdarı Kral Yurtsuz Jan halktan zamanlı zamansız ağır vergiler alıyor, halktan insanları haksız yere tutukluyor ve yargılamadan cezalandırıyordu. Bu durumdan oldukça rahatsız olan İngiliz halkı ayaklandı.

2. Ayaklanmayı bastırmak isteyen kral Jan ile halkın arasında 1215 yılında İngiliz demokrasisinin temeli sayılan Magna Charta imzalandı. Böylece Avrupa tarihinde ilk defa bir kanun ile kralın yetkileri sınırlandırılmış oldu.

Buna göre:

a. Adalet satılamaz, geciktirilemez ve hiçbir özgür insan bu haklardan mahrum edilemez, insanlar yargılanmadan tutuklanamaz.
b. Kanunlar dışında hiçbir vergi alınamaz.
c. Kimse yargılanmadan sürgün edilemez.

3. Görüldüğü gibi Magna Charta ile İngiliz kralının yetkileri kısıtlanmıştır. Bu yasa bir süre sonra İngiltere’de meclise temel olmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar