Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri


Kategoriler: Fizik

Maddelerim Ortak Özellikleri: Bütün maddelerde bulunan özelliklere maddelerin ortak özellikleri denir. Bunlar;

 • Kütle
 • Hacim
 • Eylemsizlik
 • Tanecikli yapı

Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri: Maddeleri birbirinden ayırt etmemizi sağlayan özelliklere madenin ayırt edici özellikleri denir. Bazıları şunlardır; • Özkütle (yoğunluk)
 • Erime ve Kaynama Sıcaklığı
 • Erime Isısı
 • Öz ısı
 • Genleşme katsayısı
 • Çözünürlük
 • Uzama katsayısı

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi