Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri


Kategoriler: Fizik

Maddelerim Ortak Özellikleri: Bütün maddelerde bulunan özelliklere maddelerin ortak özellikleri denir. Bunlar;

 • Kütle
 • Hacim
 • Eylemsizlik
 • Tanecikli yapı

Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri: Maddeleri birbirinden ayırt etmemizi sağlayan özelliklere madenin ayırt edici özellikleri denir. Bazıları şunlardır;

 • Özkütle (yoğunluk)
 • Erime ve Kaynama Sıcaklığı
 • Erime Isısı
 • Öz ısı
 • Genleşme katsayısı
 • Çözünürlük
 • Uzama katsayısı
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar