Küresel Isınmaya Karşı Alınan Önlemler 7.Sınıf Sosyal


Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Sivil toplum örgütleri ulusal ve uluslararası alanda yürüttükleri çalışmalarla küresel ısınmanın boyutlarının duyurulmasına katkı sağlamaktadır.

Kamuoyunun bu soruna ilgi duymasından itibaren devletler, küresel ısınma gibi birtakım çevre sorunlarına yönelik yasal düzenlemeler yaptılar. Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde yapılan çevreyle ilgili birçok toplantının gündemini küresel ısınma oluşturmaktadır.

Türkiye’de ise bireylerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına Anayasamızda yer verilmektedir. Bu düşünce doğrultusunda yeni çıkarılan Çevre Yasası ile çevrenin korunmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapıldı.

Çevre sorunları ile ilgilenen sivil toplum örgütlerinden biri de Greenpeace (Yeşil Barış)’tir. Greenpeace, çevre sorunlarına dikkat çekmek ve bu sorunlara çözüm bulunmasını sağlamak amacıyla şiddet içermeyen farklı eylemlere başvuran ve kampanyalar yürüten bağımsız bir sivil toplum örgütüdür.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, küresel ısınmaya karşı tedbir alınmaması durumunda ortaya çıkabilecek tehlikeleri açıkça göstermektedir. Sorunun boyutu ve etkileri artmadan önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bilim insanları ve sivil toplum örgütleri, küresel ısınmaya karşı alınması gereken önlemlerle ilgili şu önerilerde bulunmaktadırlar:

Su: Yaşamın sürekliliği için en temel gereksinim tatlı sudur. Bundan dolayı tatlı suyu kirleten hiçbir kimyasal madde kullanılmamalıdır.

Tarım – Gıda: Kimyasal gübreler ve tarımsal ilaçlar, toprağın kirlenmesine neden olmaktadır. Bunun için organik
tarımla elde edilen ürünler tercih edilmelidir.

Temizlik: Temizlik ürünü alırken doğaya zarar vermeyen ürünler öncelikle tercih edilmelidir. Temizlik ürünlerinden suda çözünen ürünler yaygın olarak kullanılmalıdır.

Enerji: Her türlü enerji, elde edilmesinden bize ulaşana kadar havaya, suya ve canlılara zarar verir. Bunu göz önüne alarak enerji kullanımında tasarruf yapılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji kullanılmalıdır.

Ulaşım: Ulaşım araçlarının havaya bıraktığı karbondioksit miktarı oldukça fazladır. Bunun için olabildiğince toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Kısa mesafelerde araç kullanmak yerine yürümek tercih edilmelidir.

Sağlık: Doğru ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanılmalıdır. Hastalık durumunda doğru ilaçlar doğru zamanda gerektiği kadar kullanılmalıdır. Son kullanma tarihi geçen ilaçlar çöpe atılmayıp yetkililere teslim edilmelidir.

Ambalaj: Ambalaj malzemesi olarak geri dönüşümü olan cam ve kâğıttan yapılan ürünler tercih edilmelidir.

Kozmetik: Ozon tabakasına zarar verecek gazları içeren kozmetik ürünler kullanılmamalıdır. Üzerinde “Dermatolojik olarak test edilmiştir.”, “Doğal ürünler içerir.“ gibi uyarılar bulunan ürünler satın alınmalıdır.

Zehirli Kimyasallar: Sentetik maddelerden yapılmış ürünler yerine doğal ürünlerden yapılmış olanlar kullanılmalıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar