Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. Ailenin Kurulması ve Korunması ile İlgili Öğütler

AYET

“Evlenme imkânını bulamayanlar ise Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar…” (Nur suresi, 33)
“… Eşlerinizle hoşça geçinin…” (Nisa suresi, 19)

”Eğer eşlerin aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.” (Nisa suresi, 35)

HADİS
“İçinizden gücü yeten evlensin. Çünkü iffeti ve namusu korumanın en etkili yolu evliliktir.” (Hadis-i şerif)

“İnsanların en iyisi eşlerine karşı iyi davrananlardır…” (Hadis-i şerif)

“Allah katında en sevimsiz helal, boşanmadır.” (Hadis-i

Anayasa’da Aile İle İlgili Madde:

I. Ailenin Korunması

Madde 41 – Aile Türk toplumunun temelidir.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

2. Aile İçi İletişim ile İlgili Öğütler

AYET

“Babb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana—babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ‘öff’ bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve de ki: “Rabb’im! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!“” (İsra suresi, 25524)

HADİS

“Günahların en büyükleri; Allah’a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık ve yalancı şahitlik yapmaktır.” (Hadis—i şerif)

“Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.” (Hadis-i şerif)
“Çocuklarınıza hoşça davranın ve onları güzel terbiye edin.” (Hadis—i şerif)

3. Aile İçi Görev ve Sorumluluklarla İlgili Öğütler

AYET

“…Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır…” (Bakara suresi, 225) “Ailene namaz kılmalarını emret, kendin de namaz kılmaya sabırla devam et…” (Taha suresi, 132)
“Biz insana, anne babasına iyi davranmayı öğütledik…” (Ahkaf suresi, 15)

“İnsanların en iyisi eşlerine karşı iyi davrananlardır…” (Hadis-i şerif)
“Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakmaz.” (Hadis-i şerif)

“Allah’tan korkunuz ve çocuklarınız arasında adaletli olunuz.” (Hadis—i şerif)

4. Hısım, Akraba ve Komşularla İlgili Öğütler

“…Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa suresi, 11)

“Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma.” (İsra suresi, 26)

“Allah’a ibadet edin… yakın ve uzak komşuya iyi davranın…” (Nisa suresi, 36)

HADIS

“Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi akrabasını görüp gözetsin.” (Hadis-i şerif)

“Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşlarına en hayırlı olandır. Komşuların en hayırlısı da komşusuna en hayırlı olandır.” (Hadis-i şerif)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar