Karamanoğulları Beyliği (1256 – 1487) 10.Sınıf Tarih

Karamanoğulları Beyliği (1256 – 1487) 10.Sınıf Tarih

Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih

1. Karamanoğulları Oğuzların Avşar boyundandır. Ermenek dolaylarında kurulan Karamanoğulları daha sonra Konya’yı ele geçirmiş ve burayı merkez olarak kullanmışlardır.

2. Karamanoğlu Mehmet Bey Döneminde Türkçe resmi dil ilan edilmiş, böylece Türk dili ve kültürüne sahip çıkılmıştır. (Anadolu’da Türkçe’yi resmi dil ilan eden ilk beyliktir.)

3. Karamanoğulları beyliği Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk birliğini sağlaması yolundaki çalışmalarına karşı koymuş, hatta merkezinin Konya olması ve kedisini Selçuklu Devletinin mirasçısı olarak görmesi nedeniyle Osmanlı Devleti’ne karşı en çok direnen beylik olmuştur.

4. Karamanoğulları – Osmanlı çatışmaları ilk olarak I. Murat Döneminde başlamıştır. Bu beylik Yıldırım Bayezid Döneminde Osmanlı Devleti’ne bağlandıysa da 1402 Ankara Savaşı’yla yeniden bağımsız olmuştur.

5. Karamanoğulları son olarak II. Bayezid Döneminde Osmanlı egemenliğine alınmıştır] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar