Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Doğa - İnsan Etkileşimi ve Coğrafya Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Doğa - İnsan Etkileşimi ve Coğrafya Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Doğa - İnsan Etkileşimi ve Coğrafya Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Doğa - İnsan Etkileşimi ve Coğrafya Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Doğa - İnsan Etkileşimi ve Coğrafya Test 3

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Doğa - İnsan Etkileşimi ve Coğrafya Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 3

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 4

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 5

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 6

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 ] }

Soru: Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden biri olan jeomorfolojiye yardımcı bilim dallarından değildir?
A) Litoloji (Taş Bilimi)   B) Jeoloji (Yer Bilimi)   C) Pedoloji (Toprak Bilimi)
D) Hidrojeoloji (Yer Altı Suları Bilimi)    E) Jeofizik (Yer Fiziği Bilimi)

Soru: Aşağıdakilerden hangisi jeomorfoloji biliminin inceleme alanları arasında yer almaz?
A) Yeryüzünde görülen iklim tipleri ve bu iklimlerin etki alanları
B) Yer kabuğunu meydana getiren kayaçlar
C) Yeryüzünde oluşan topraklar
D) Dağ, ova ve plato gibi yer şekilleri
E) Yeryüzü şekillerinin (dağ, ova, plato vb.) oluşmasında etkili olan iç ve dış kuvvetler

Soru: Aşağıdaki haritada K ile gösterilen alanlarda kırsal kesimde mesken yapımında ahşap malzeme kullanılmakta iken; L ile gösterilen alanlarda mesken yapımında daha çok kerpiç ve toprak malzeme kullanılmaktadır. Buna göre, yukarıda verilen örnekte olduğu gibi mesken yapımında kullanılan malzemelerin çevre koşullarıyla ilişkisini ve toplu veya dağınık yerleşme olduğunu beşeri coğrafyanın hangi dalı inceler?
A) Nüfus coğrafyası
B) Tarım coğrafyası
C) Sanayi coğrafyası
D) Turizm coğrafyası
E) Yerleşme coğrafyası

Soru:
* Güneşişınlarının yıl boyunca Ekvator'a dik açıyla düşmesi
* Orta kuşakta mevsimlerin oluşmaması
* Aydınlanma dairesinin yıl boyunca kutup noktalarından teğet geçmesi
Yukarıdaki durumların yaşanması aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişimin sonucudur?
A) Ekvator ile yörünge düzleminin çakışması
B) Eksen eğikliğinin bugünkünden daha az olması
C) Yörüngenin şeklinin elips değil tam daire olması
D) Dünya'nın şeklinin kutuplardan basık değil tam küre olması
E) Eksen eğikliğinin bugünkünden daha fazla olması

Soru: İki öğrenci mevsimlerin başlangıç tarihlerinden birinde yaşadıkları yerlerin gündüz ve gece uzunlukları ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermişlerdir.
Emir: Yaşadığım yer olan Hatay'da bu tarihte gündüz süresi 15 saat, gece süresi 9 saattir.
Yusuf: Yaşadığım yer olan Sinop'ta bu tarihte gündüz süresi 15 saat 30 dakika, gece süresi 8 saat 30 dakikadır.
Buna göre, öğrencilerin gündüz ve gece uzunluklarını belirttikleri tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A) 21 Aralık    B) 21 Mart    C) 21 Haziran
D) 23 Eylül    E) 3 Ocak


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar