İlk Türk Devletlerinde Ekonomik Hayat 9.Sınıf Tarih

İlk Türk Devletlerinde Ekonomik Hayat 9.Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

Coğrafi koşullardan dolayı en yaygın ekonomik uğraş hayvancılıktır.

Hayvancılığa bağlı olarak;

1. Halı ve kilim yapımı yani dokumacılık gelişmiştir.
2. Deri ve köseleden eşyalar yaygındır. (Debbaglık-Saraçhane)
3. Maden işlemeyi bildikleri için madenden silahlar yapıp satmışlardır.
4. İpek Yolu ve Kürk Yolu aracılığıyla ticaret yapmışlardır.

İpek Yolu: Çin’den başlayıp Orta Asya’yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz de sona eren ticaret yoludur.

Kürk Yolu: Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp Altay ve Sayan dağlarından İpek Yolu’na paralel olarak Çin’e ulaşan ticaret yoludur.

Uyarı: İpek Yolu’nun güzergahı incelendiğinde sık sık değişim yaşandığı gözlenmiştir. Bunun nedeni İpek Yolu’na hakim olan siyasi gücün değişmesidir.

5. Türkler temel geçim kaynaklarına bağlı olarak et, deri, kösele, canlı hayvan, silah ihraç ederken; tarım ürünleri (hububat) ipek kumaş, giyim eşyaları ithal etmişlerdir.
6. Türkler ekonomide genellikle para yerine üzerinde hükümdarın mührü vurulan ipek bez parçalarını (Kamdular)kullanmışlardır.
7. Türgişler (Yarmak adında) ve Göktürkler madeni paralar basmışlardır.

Uyarı: Türk devletlerinde bağlı devletlerden alınan vergilerin dışında halktan hayvan vergisi, Uygurlardan itibaren ise toprak vergisi alınmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar