“İle” nin yazımı


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Yazım Kuralları

“İle” ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir. Kelimelere eklenerek yazıldığında ünlü uyumlarına uyar. “İle”, ünlüyle biten kelimelere ek olarak getirildiğinde başındaki ünlüsü düşer ve araya “y” ünsüzü girer. Ek, ünlü uyumlarına uyar. “İle”, ünsüzle biten kelimelere ek olarak getirildiğinde “i” ünlüsü düşer ve bitişik yazılır:kuş-la (kuş ile), bulut-la (bulut ile); arkadaşı-y-İa (arkadaşı ile), çevre-y-Ie (çevre ile), sürü-y-le (sürü ile).

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi