II. Selim Dönemi (1566 – 1574) Tyt Ayt Yks Önemli Olaylar


Kategoriler: Tarih

II. SELİM DÖNEMİ (1566 – 1574)

Sakız Adası, Cenevizlilerden alındı (1568).Lala Mustafa Paşa Kıbrıs’ı fethetti (1570). Kıbrıs’ın fethiyle Doğu Akdeniz’deki Türk hakimiyeti pekişmiştir.

Kıbrıs’ın Osmanlılarca alınmasını istemeyen Haçlılar Osmanlı donanmasını İnebahtı’da yaktı (1571).

* Bu yenilgi, Osmanlıların denizlerdeki en büyük yenilgisidir.

Tunus alındı (1571)

Örnek: Fatih Sultan Mehmet’in, Osmanlı Devleti’ni egemenliği Tuna’dan Fırat’a yayılan bir imparatorluğa dönüştürmesinde,

I. Avarların Bizans’ı kuşatması,
II. Anadolu ve Balkanlarda siyasal mücadelelerden yararlanan bir fetih politikası uygulaması,
III. merkezi otoritesini güçlendiren kul sistemini geliştirmesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II    E) II ve IIIÇözüm: Fatih Sultan Mehmet, doğuda ve batıda fetih politikası izlemiş ve devşirmelere ülke yönetiminde söz hakkı vererek Osmanlı Devleti’nin bir imparatorluğa dönüştürülmesinde önemli bir rol oynamıştır. Doğru cevap (E) seçeneğidir.

Örnek 2: Osmanlı İmparatorluğu’nun, azınlıklarının dinsel İnanç, gelenek ve göreneklerini hoşgörü ile karşılamış olmasında aşağıdakilerden hangisinin etken olduğu savunulamaz?

A) İslam dininde tek tanrılı dinleri de Hak dini olarak tanıması
B) Müslüman olmayan halktan vergi almayı sürdürmede yarar görmesi
C) Azınlıkları hoşgörü yoluyla kendine bağlamak istemesi
D) Değişik dinlerin kutsal saydığı Kudüs’ün Osmanlı topraklarında olması
E) İslam dininin misyonerliğe ve dini yaymak amacıyla zorlamaya izin vermesi

Çözüm: A, B, C ve E seçenekleri hoşgörü politikası içerisinde değerlendirilebilir. Fakat Kudüs 1514 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmeden önce de Osmanlı Devleti bu hoşgörü politikasını zaten uygulamıştır. Doğru Cevap (D)’dir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi