II.Dönem Anadolu Türk Beylikleri TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

II. DÖNEM ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ

Osmanoğulları (1299 – 1922)Oğuzların Kayı boyuna mensup olan Osmanlılar, Anadolu Selçuklu hükümdarı Aladdin Keykubat tarafından Ertuğrul Gazi Önderliğinde Ankara’nın Karacadağ bölgesine yerleştirilmiştir. Burada gösterilen başarılar neticesinde, Alaeddin Keykubat Osmanoğullarına Söğüt ve Domaniç topraklarını vermiştir. Söğüt ve Domaniç’e yerleşen Osmanlılar Bizans’la savaşlar yapmışlardır. Hızlı bir şekilde büyüyen Osmanlı Beyliği, üç kıtaya yayılan büyük bir devlet haline gelmiştir.

Karamanoğulları (1256 – 1487)

Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran beylik olmuşlardır. Anadolu Selçuklu hükümdarlarının Farsça’yı kullanmalarına tepki gösteren Karamanoğlu Mehmet bey 1277’de her yerde Türkçe konuşulmasını emretmiştir. Karamanoğulları – Osmanlı mücadelesi I. Murat döneminde başlamıştır. Fatlh Sultan Mehmet tarafından hakimiyet altına alınan Karamanoğullarının yeniden kurulma mücadelesi de II. Bayezid tarafından engellenmiştir.

Karesioğulları (1304 – 1345)

Balıkesir bölgesinde kurulmuşlardır. Denizcilikte oldukça başarılı olan beyliktopraklarını Çanakkale Boğazı’na kadar genişletmişlerdir. Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti egemenliği altına alınan Karesioğulları Osmanlı Devleti’ne büyük katkılar sağlamışlardır.

Aydınoğulları (1308 – 1410)

İzmir ve Aydın bölgesinde kurulmuşlardır. Denizcilikte oldukça başarılı olmuşlardır. II. Murat tarafından kesin olarak egemenlik altına alınmıştır.

Menteşeoğulları (1280 – 1424)Muğla ve civarında Menteşe Bey tarafından kurulmuştur. Denizcilikle uğraşan bu beyliğe II. Murat son vermiştir.

Saruhanoğulları (1302 – 1424)

Manisa ve çevresinde kurulmuş olup, denizcilikle uğraşmışlardır. Çelebi Mehmet tarafından bu beyliğe son verilmiştir.

Candaroğulları (1292 – 1462)

Kastamonu ve Sinop çevresinde kurulmuşlardır. Denizcilikle uğraşan bu beyliğe Fatih Sultan Mehmet son vermiştir.

Germiyanoğulları (1300 – 1429)

Germiyan Bey tarafından Kütahya’da kurulmuştur. Osmanlı Devleti’ne topraklarının bir kısmını çeyiz olarak bırakmışlardır. II. Murat döneminde tamamen Osmanlı egemenliği altına alınmışlardır.

Hamitoğulları (1301 – 1423)

Isparta ve Antalya civarında kurulmuşlardır. Topraklarının bir kısmı Osmanlı Devleti’ne 80 bin altın karşılığında satılmıştır. Topraklarının geri kalan kısmı ise II. Murat döneminde alınmıştır.

Dulkadiroğulları (1299 – 1515)Elbistan civarında kurulmuşlardır. Yavuz Sultan Selim döneminde Turnadağ Savaşı ile egemenlik altına alınmışlardır.

Eretna Beyliği (1335 – 1389)

Uygur Türkü olan Eretna Bey tarafından Sivas merkez olarak kurulmuşlardır. Yıldırım Bayezid döneminde bu beyliğe son verilmiştir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi