Güçlü Bağlar Arasındaki Bağ Enerjisi


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Zayıf Etkileşimler

Kimyasal türleri atom, iyon ve molekül olarak sınıflandırmıştık. Bazen molekülleri atomlarına ayırmak gerekebilir. İki atomlu bir gaz molekülünü nötr atomlarına ayrıştırmak için gereken enerji bağ enerjisi olarak adlandırılır. Bağ enerjisinin birimi kJ.m0l-1 dir. Bağ enerjisinin değeri molekülün kararlılığı ile ilgilidir. Güçlü bağlar için gereken enerji daha fazla iken zayıf bağlar için daha az enerji gerekir.

GÜÇLÜ BAĞLAR ve ENERJİ

Kimyasal türler arasında gerçekleşen değişimler sırasında mutlaka bir enerji değişimi de gerçekleşir. Güçlü etkileşimler sırasında kimyasal türleri oluşturan atomlar arası bağlar yeniden düzenlenir ve farklı maddeler oluşur.

H2 gazı moleküllerini gaz hâlinde nötr atomlarına ayırmak için 436 kJ.m0l-1  enerji verilmelidir.

Yukarıdaki gibi kimyasal bağlar oluştuğunda veya koptuğunda farklı kimlikte yeni maddeler meydana gelir ve enerji değişimi yüksek olur.

Sonuç olarak kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gereken enerji 40 kJ.m0l-1 veya daha fazla ise bu türler arasındaki etkileşimler genellikle güçlü etkileşim (kimyasal bağ) olarak kabul edilir. Güçlü etkileşimlerdeki bazı enerji değerleri aşağıda verilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar