Endülüs Emevî Devleti ve Beni Ahmer Devleti Ayt


Kategoriler: Tarih

ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ (756 – 1031)

Emevi Devleti’nin yıkılmasından sonra Emevi ailesinden gelen Abdurrahman tarafından İspanya’da Kurtuba merkezli kuruldu. İspanya’yı ele geçirmek isteyen Abbasiler ve Franklarla mücadele ettiler. Üçüncü Abdurrahman halife unvanını kullanınca İslam dünyası Abbasiler, Fatimiler ve Endülüs Emevileri olarak üç siyasi merkeze ayrıldı. Fetih hareketlerinden ziyade kültür ve uygarlık alanındaki gelişmelere önem verdiler. Başkent Kurtuba önemli bir bilim ve kültür merkezi haline getirildi. Yaşanan iç karışıklıklar sonucu Endülüs Emevi Devleti yıkıldı. Toprakları üzerinde Tevaif-i Mülük adı verilen küçük devletler kuruldu. Bu devletlerin en önemlisi Beni Ahmer Devleti’ydi.BENİ AHMER DEVLETİ (1232 – 1492)

Muhammed Bin Ahmer tarafından Gırnata merkezli olarak kuruldu. Askeri bakımdan önemli bir güce sahip değildi. Bilim ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşandı. El Hamra Sarayı önemli eserlerindendir. İspanya’da Katolik Hristiyan birliğinin sağlanması sonucu saldırıya geçen Hristiyanlar birçok Müslümanı katlederek İslam kültür ve uygarlığına ait çok sayıda eseri yıktı. Bu saldırılar sonucu Beni Ahmer Devleti yıkıldı ve böylece Avrupa’da İslam egemenliği sona erdi.

 

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi