Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR

Akıl ve irade sahibi olan insanoğlu, çevresinde meydana gelen olaylar üzerinde düşünür, sebep ve sonuçlarını sorgular. Bu durum, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğidir. İnsan, ergenlik çağını aşıp daha sorgulayıcı akıl ve tecrübeye ulaşınca niçin yaratıldığını, hayatının amacının ne olduğunu bilmek ister. Çevresinde
meydana gelen olaylardaki muhteşemliğin arkasındaki gücün ne olduğunu öğrenmek ister.

İnsan hayatının amacını açıklayan, yaratılış gayesini gözler önüne seren en güzel kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an, çevremizdeki varlıkların nasıl bir amaçla yaratıldığını birçok ayetle bildirir.

AYET

“Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır…” (Sad suresi, 27)

“Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.” (Enbiya suresi, 16)

Dünyada yaratılan her şey insanın hizmetine sunulmuştur. Bu durum, Allah’ın insana ne kadar çok değer verdiğinin bir göstergesidir. İnsan ise kendisine verilen bu değerin karşılığında Allah’a kulluk etmek için yaratılmıştır. İslam’a göre insan, Allah’tan başka ilah olmadığına inanmak ve salih ameller yapmak konusunda imtihan için yaratılmıştır. İnsan ancak Allah’ın göndermiş olduğu peygamberin ve Kur’an’ın rehberliğinde dünyada gerçek huzuru bulabilir.

AYET

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar