] }

Soru: 112 - 251 - 163 - 255 - 118
Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında ikinci ve dördüncü sırada yer alan sayıların toplamı kaç olur?
A) 363 B) 367 C) 369 D) 371

Soru: Ceren'in okulunda yapılan “Doğayı Koruma” proje yarışmasına 3 proje katıldı ve 1000 kişi oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda; Aytuğ 450, Ceren 350 ve Simge 200 oy almıştır. Bu durumda, Simge'nin oy sayısıyla Ceren'in oy sayısının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Aytuğ ve Ceren'in oylarından 50'şer oy Simge'ye verilebilir.
B) Aytuğ'dan 150 oy alınıp Simge'ye verilebilir.
C) Aytuğ ile Ceren'in oylarından 100'er oy Simge'ye verilebilir.
D) Ceren'den 75 oy alınıp Simge'ye verilebilir.

Soru:
Yıldız: En yakın onluğa yuvarlanmış biçimi 2 950 olan en büyük sayı
Kare: En yakın yüzlüğe yuvarlanmış biçimi 3 000 olan en küçük sayı
Üçgen: En yakın onluğa yuvarlanmış biçimi 2 960 olan en küçük sayı
Yukarıda verilen ifadelere göre yıldız, üçgen ve kare sayılarının sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru: 98A3 > 98B4
Bu sıralamaya göre, A ve B rakamları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A 4 olursa,B 4 olabilir.
B) A 3 olursa, B 3 olabilir.
C) A 4 olursa, B 3 olabilir.
D) A3 olursa, B 4 olabilir.

Soru: Yukarıdaki köpekler yetenek yarışmasında çeşitli yeteneklerini sergilediler. Yarışma sonunda birinci olana yukarıdaki numaraların en büyüğü verildi. Yarışmada diğer dereceler de köpeklerin numaraları büyükten küçüğe doğru sıralanarak belirlendi. Buna göre köpekler birinciden sonuncuya doğru sıralandığında isimlerinin baş harfleri hangi kutuda yer alır?

Soru: 18 451 < 421 562 < 386 216 < 185 312
Bu sıralamanın doğru olabilmesi için hangi iki sayının yeri değiştirilmelidir?
A) 18 451 ile 185 312 B) 185 312 ile 421 562 C) 386 216 ile 421 562 D) 185 312 ile 386 216


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar