Doğadaki Ekstrem Olaylar Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

DOĞADAKİ EKSTREM OLAYLAR

Doğa olayları herhangi bir yerde normal zamanını yaşarken bu seyrin dışına çıkarak o gün kadar görülmeyen ya da çok az görülen olaylar şeklinde meydana gelir.

Olayların en alt ya da en üst seviyelerine ekstrem olay (uç) denir.

Ekstrem olaylar doğal olabildiği gibi beşeri de olabilir.

Klimatolojik Kökenli Ekstrem Olaylar

  • Aşırı sıcaklar
  • Aşırı soğuklar
  • Şiddetli rüzgarlar ve fırtınalar

Jeolojik ve Jeomorfolojik Kökenli Ekstrem Olaylar

  • Şiddetli deprem
  • Tsunami
  • Volkanizma
  • Kütle hareketleri

Hidrolojik Kökenli Ekstrem Olaylar

  • Aşırı yağışlar
  • Kuraklık] }

Örnek: 1998 yılında Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ı etkileyen şiddetli kasırga ve yağışların ardından, Devlet Başkanı Carlos Flores “Başımıza gelen en büyük felaket bu. Köprüler, yollar, elektrik hatları, su ve kanalizasyon şebekeleri yıkıldı. Elli yılda yavaş yavaş yapılanları, yetmiş iki saatte yitirdik." demiştir.

Carlos Flores bu sözleriyle kasırganın yol açtığı,

I. toprak,
II. ekonomi
III. altyapı
IV. nüfus

kayıplarından hangilerini vurgulamıştır?

A) I ve II    B)  I ve III     C) II ve III    D) II ve IV     E) III ve IV

Sorunun üst bilgisi incelendiğinde yaşanan şiddetli kasırgalar sonucunda, alt yapı ve üst yapının tahrip olduğu görülmektedir. Bu durumda ekonomik kayıplara yol açar. Cevap: C

ÖRNEK 2: İnsanlık tarihi boyunca gerçekleşmiş en büyük felaketlerden hangisi doğal afet kapsamında İncelenemez?

A) 1920’de Çin’in komşu eyaletinde yaşanan deprem sonrası oluşan toprak kayması nedeniyle 200.000 insanın yaşamını yitirmesi

B) 1971’de Amerika Wisconsin eyaletinde orman yangını nedeniyle 1500'e yakın insanın yaşamını yitirmesi

C) 1972’de İran'da kar fırtınası nedeniyle 4000 kişinin yaşamını yitirmesi

D) Bugünkü Bangladeş topraklarında 1970'de Bhola kasırgası nedeniyle 3,5 milyon insanın zarar görmesi

E) 2004 yılında Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem nedeniyle oluşan tsunaminin 2 milyona yakın insanı evsiz bırakması

Çözüm: A, C, D ve E seçeneğindeki doğa olayları “doğal afet” kapsamında değerlendirilebilir. B seçeneğinde orman yangınından bahsedilmektedir. Orman yangını doğal afet değildir. Beşeri unsurların etkisi kapsamında değerlendirilmektedir. Cevap: B


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar