Dikey Doğru Testi nedir?

Dikey Doğru Testi nedir?

Kategoriler: Matematik

Grafiği verilmiş bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için, y eksenine paralel doğrular çizilir. Bu doğrular fonksiyonun belirttiği eğriyi en az bir ve en çok bir noktada kesiyorsa verilen bağıntı fonksiyondur.

Aşağıda grafiği verilen bazı bağıntıların fonksiyon olup olmadığı tespit edilmiştir. İnceleyiniz.dusey-dogru-testi-ornek

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi