Değer Nedir ve Nasıl Oluşur, Değerin Oluşmasında Dinin Etkisi


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Değer: Bir toplumun insanları tarafından benimsenmiş, tarihleri boyunca şekillenerek günümüze kadar gelmiş ve yaşatılmakta olan her türlü fikir, davranış ve kıymettir. Değerler arasında millî ve manevi değerler öne çıkar. Millî değerler; vatan, bayrak, dil, kültür vb. değerlerdir. Manevi değerler; Allah, din, kuran, iman vb. inançla ilgili değerlerdir.

Değerler insana özgüdür ve insanın yaşam tarzını, bakış açısını, fikirlerini ve toplumu doğrudan etkiler. Değerlerin bir kısmı doğuştan gelir, bir kısmı ise sonradan öğrenilir. Sevgi, inanma, doğruluk, yardımlaşa vb. olumlu değerler ile bencillik, çekememezlik, intikam, kin, nefret vb. olumsuz değerler doğuştan gelir. Adalet, vatan sevgisi, büyüğe saygı, küçüğe sevgi vb. değerler ise yaşanılan sosyal çevrenin etkisiyle sonradan öğrenilir. Bu nedenle sonradan öğrenilen değerler toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Değerlerin oluşmasında aile birinci etkendir.

Din, insandaki güzel değerlerin ön plana çıkması için gayret eder. Güzel davranışlar, ahlaki değerler, kötü davranışlar ise ahlaki olmayan değerler olarak tanımlanır. Ayrıca kavram olarak günlük konuşmalarda iyi veya kötü denildiğinde ahlaki değerler; güzel veya güzel değil denildiğinde sanatsal değerler; helal, haram denildiğinde ise dini değerler kastedilir. Gelenek ve göreneklerle, adalet, hürriyet, hak, hukuk, düşünce, ilim, medeniyet, dil, vatan ve millet sevgisi de değerler arasında yer alır.

Değerlerin oluşumuna Dinin Etkisi

Din, değerlerin oluşumu konusunda önemli bir etkendir. Bunun yanında, eğitim, çevre ve arkadaşın da değerlerin oluşumuna etkisi vardır. Dinin gelenek, görenek, dil, sanat, ahlak, ekonomi, düşünce gibi birçok unsura etki ettiği görülür. İslam’ın temel prensiplerine ters düşmeyen sosyal değerlere uyulmasında bir sakınca görülmez. Önemli olan neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmektir.

Çevremizdeki olaylara uzak durmamız, onlardan etkilenmememiz mümkün değildir. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, yetim ve öksüzü koruyup gözetmek, saygı ve sevgi göstermek vb. davranışların oluşmasında dinin doğrudan katkısı vardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar