Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler

Günümüzde çevre sorunları hızla büyüyerek küresel boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle bu sorunların çözümü için hükümetler, sanayiciler, uluslararası örgütler gibi bireylere de önemli görevler düşmektedir. Temiz ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve doğal çevrenin korunması için her tüm kurum ve kuruluşlarla beraber bireylerinde kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük öneme sahiptir.

Çevre sorunlarının önlenmesinde bireylere düşen başlıca görevler şunlardır;

  • Çevre sorunlarına neden olabilecek davranışlardan uzak durmak
  • Su ve enerji tasarrufu yapmak
  • Aşırı ve gereksiz tüketimlerden kaçınmak
  • Atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmak
  • Oluşturulan atıkları doğru doğru yere ve doğru şekilde bırakmak
  • Çevre dostu teknolojik araç ve gereçlerin kullanımına önem vermek

Belirtilen görevler dışında bireylerin çevre bilincine sahip olması ve çevre politikalarının belirlenmesinde rol oynayan kurum, kuruluş ve politikacılardan taleplerde bulunması sağlıklı bir çevrenin yaratılması adına büyük önem taşır.] }

Bir alanın canlı yaşamını destekleyebileceği en fazla birey sayısı taşıma kapasitesi olarak adlandırılır. Taşıma kapasitesinin üzerine çıkıldığında ekosistemde bozulmalar görülür ve çevre sorunları ortaya çıkar..

Buna göre aşağıdakilerden hangisi taşıma kapasitesinin aşılmasına bağlı olarak ortaya çıkan ekolojik sorunlara örnek gösterilebilir?

A) Bir bölgedeki çayır ve meraların aşırı otlatılması sonucunda erozyon şiddetinin artması
B) Bir bölgede ormanların tarım arazisi açmak amacıyla tahrip edilmesi sonucunda sel ve taşkınların artması
C) Bir yörede fay hatları çevresine yerleşmelerin yapılması sonucunda yaşan depremlerde yıkımların yaşanması
D) Bir bölgede yoğun yapılaşma sonucunda biyoçeşitliliğin azalması
E) Bir tarım bölgesinde tarımsal ilaçların yoğun kullanımının besin kirliliğinde artışa neden olması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar