Aldehitler ve Ketonlar Kimya Ayt


Kategoriler: Kimya

Aldehitler:

Polar moleküllerdir.

İlk üç üyesi suda Çözünür. Moleküldeki karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalır.

Homolog sıra oluştururlar.

Aynı sayıda karbon içeren ketonlarla izomerdirler.

Kaynama noktaları eter ve hidrokarbonlardan büyük, alkol ve karboksilli asitlerden küçüktür.

Kendilerine özgü kokuları vardır. (Tarçın, badem …)

IUPAC’a göre adlandırılırken,

1. Karbonil grubunu içine alan en uzun karbon zinciri seçilir.

2. Karbonil grubundan başlanarak karbon zinciri numaralandırılır. Ya da karbonilden sonraki atomlara α β γ gibi semboller verilir.

3. Karbon zincirine bağlı olan atom veya gruplar numaraları belirtilerek yazılır.

4. Karbon zincirindeki karbon sayısına karşılık gelen alkan ismine “al” takısı getirilir.

  • Polar moleküllerdir.
  • Çözücü olarak kullanılırlar.
  • Homolog sıra oluştururlar.
  • Aynı sayıda karbon içeren aldehitlerle izomerdirler.
  • Kaynama noktaları eter ve hidrokarbonlardan büyük alkol ve karboksilli asitlerden küçüktür.
  • Aldehitlere göre kaynama noktaları daha büyüktür.
  • Kendi molekülleri ile hidrojen bağları oluşturamazlar.

IUPAC’a göre adlandırılırken,

1. Karbonil grubunu içine alan en uzun karbon zinciri seçilir.

2. Karbonil grubunun yakın olduğu taraftan başlanarak karbon zinciri numaralandırılır.

3. Karbon zincirine bağlı olan atom veya gruplar numaraları belirtilerek yazılır.

4. Karbon zincirindeki karbon sayısına karşılık gelen alkan sonuna “on” eki getirilir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar