• Kategori yok
 • Olasılık

  Bileşik Olayların Olasılığı

  İki veya daha çok olayın birlikte veya birbiri ardına meydana gelmesine bileşik olay denir. Örneğin, bir zar arka arkaya iki...

  Bağımlı ve Bağımsız Olayların Olasılığı

  1. Bağımlı Olaylar İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesi birbirine bağlıysa yani bir olayın sonucu diğer olayın sonucunu etkiliyorsa böyle...

  Koşullu Olasılık Konu Anlatımı

  Koşullu Olasılık Konu Anlatımı Hocalara Geldik Video Koşullu Olasılık Konu Anlatımı Tonguç Akademi Video

  Bu Ünitede Neler Öğreneceğiz?  • Olasılık ve koşullu olasılığın ne olduğunu
  • Bağımlı, bağımsız ve bileşik olayların tanımlanmasını ve olasılıklarının hesaplanmasını
  • Bir olayın; bağımlı, bağımsız, ayrık ya da ayrık olmayan olup olmadığına nasıl karar verildiğini
  • Yapılan bir deneyin sonucunun diğer bir deneyin sonucunu hangi durumlarda etkileyip etkilemediğini

  Niçin Öğreneceğiz?

  Olasılık, günlük yaşamımızda karşılaştığımız belirsizlik durumlarıyla ilgili karar verme sürecinde yaygın olarak kullandığımız kavramlardan biridir. Olasılık kavramı, önceleri sadece şans oyunlarında kullanılmakta iken günümüzde sporda (herhangi bir takımın maçı kazanıp kazanmama durumunun olasılığını hesaplamada), genetikte (doğacak varlığın cinsiyeti hakkında fikir sahibi olmada), endüstride (üretilen bir malın ne kadar sağlam olduğunu belirlemede), yönetimde (bir bireyin verimli olup olmama durumunun olasılığını belirlemede) vb. birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Özetle, olasılık kavramı yaşantımızın birçok farklı alanında doğru kararlar vermemize yardımcı olmaktadır.