Tepkimelerde Isı Değişimi konu anlatımı video 11. sınıf kimya


Kategoriler: Ders Videoları

Tepkimelerde Isı Değişimi video 11. sınıf Hocalara GeldikTEPKİMELERDE MEYDANA GELEN ENERJİ DEĞİŞİMLERİ

Görsel 4.1.1’deki Sakurajima (Sakuracima) Yanardağı son 45 yılda patlama sayısı en fazla olan yanardağdır. Yanardağlar Dünya’nın iç tabakalarında bulunan yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta erimiş kayaları dışarı püskürtür. Yanardağ patlaması sonucunda çevreye lav olarak yayılan magma büyük miktarda ısı ve ışık enerjisi yayar. Yanardağlar aktifleştiklerinde yaklaşık 600 °C sıcaklıktaki kül, toz ve gaz karışımı çıkarabilir. Yanardağların sahip olduğu enerji toprak kaymaları ve depremlere neden olabilir. Ayrıca gerçekleşen tepkimeler sonucunda zehirli gazlar oluşabilir (CO, SO2, H2S, CH4, Hg gibi). Yanardağ patlamaları enerji veren kimyasal olaylardan biridir. Enerji veren olaylar olduğu gibi enerji alan olaylar da vardır. Görsel 4.1.2’deki Multnomah (Mulnomah) Şelalesi 3 m’lik genişliğe ve 189 m yüksekliğe sahiptir. Kış aylarında donan ender şelalelerden biridir. Multnomah Şelalesi donarken verdiği kadar ısıyı erirken tekrar alır. Suyun donması ısı veren, buzun erimesi ise ısı alan bir olaydır. Isınma, soğuma, erime, donma olaylarında olduğu gibi tüm fiziksel, kimyasal veya nükleer olaylar gerçekleşirken sistem enerji alır veya enerji verir. Sistemin enerji alışverişine göre tepkimeler endotermik ve ekzotermik olarak sınıflandırılır.

Her maddenin yapısında depoladığı bir enerjisi vardır. Bir sistemdeki taneciklerin titreşim, öteleme, dönme vb. hareketleri nedeniyle oluşan kinetik enerjileri ve birbirleriyle etkileşiminden doğan potansiyel enerjilerinin toplamını maddenin toplam enerjisini oluşturur. Sistemin sahip olduğu bu toplam enerji ısı kapsamı, potansiyel enerji, tepkime ısısı veya entalpi olarak tanımlanır, H harfi ile gösterilir. Sabit basınç altında gerçekleşen bir tepkimede alınan ya da verilen ısı miktarına entalpi adı verilir.Kimyasal tepkimeler sırasındaki ısı alışverişi tepkimenin incelenmesinde önemli bir yer tutar. Bütün kimyasal tepkimelerde ürünlerin toplam entalpisi girenlerin toplam entalpisinden farklıdır. Tepkimeye giren ve tepkime sonunda oluşan maddelerin entalpilerinin farklılığı tepkimenin ısı alarak veya ısı vererek gerçekleşmesine neden olur. Entalpi bir hâl fonksiyonu olduğu için miktarı doğrudan ölçülemez. Ancak sistemin ilk ve son hâlleri arasındaki entalpi farkı ölçülebilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi