Tarihi Olayların Kendi Döneminin Şartlarına Göre Değerlendirilmesi


Kategoriler: Tarih, Tarih ve Tarih Yazıcılığı

  • Tarihi olaylar, gerçekleştiği dönemin siyasal, sosyal, kültürel, dini ve ekonomik özelliklerini yansıtır. Bu nedenle araştırmacılar, araştırdıkları olayın meydana geldiği dönemin şartlarını dikkate almalıdır.
  • Tarihi olayların günümüzün değer yargıları ve bakış açısıyla değerlendirilmesi geçmişin doğru analiz edilmesine engel olur. İnsanlık günümüzdeki uygarlık düzeyine geçmişin bilgi ve tecrübesiyle ulaşmıştır. Teknolojik gelişmeler, insan hakları, ekonomi vs. alanlarda geçmişte olduğundan çok daha ileri aşamaya geçilmiştir. Günümüzdeki gelişmişlik düzeyini ölçü alarak geçmişi değerlendirmek şüphesiz haksızlık olur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi