ribozom-protein-uretilir

Konuya Geri Dön: Ribozom Görevi ve Özellikleri

Konuya Geri Dön: Ribozom Görevi ve Özellikleri

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi