Neden Tarih, Tarih Öğreniminin Yararları

Neden TarihTarih; milli kimliğin oluşumu ve değerlerin aktarımını sağla- yan bir araçtır. Aynı zamanda geçmişi keşfetmek için sürek- Ii bir sorgulama, günümüz sorunlarını anlamak ve analiz et- mek için bir başvuru kaynağıdır. Tarih bilimi sayesinde birey; özünü, toplumunu, dünyayı tanır ve öğrenir.

Tarih Öğreniminin Yararları

 • Tarih, milletin ortak hafızasıdır. Bu nedenle millive toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar. Anthony Smith”in “Hafıza yoksa kimlik yoktur; kimlik yoksa ulus yoktur.” sözü tarihin milletlerin oluşumundaki rolünü vurgulamaktadır.
 • Tarih bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar.
 • Tarih milli değerlerin aktarılmasını sağlayarak bireylerin özgüven sahibi olmalarına katkı yapar.

Atatürk bu durumu, “Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözüyle vurgulamıştır. • Tarih toplumlarda milli bilinci uyandırarak milli birlik ve beraberliğin güçlenmesini, toplumdaki manevi değerlerin gelişmesini sağlar.
 • Tarih aynı zamanda insanlığın da ortak hafızasıdır. Tarih eğitimi sayesinde farklı ulusların deneyimleri ve toplumlar arasındaki etkileşim öğrenilir.
 • Tarih, uyguladığı yöntem gereği bireylerde araştırma ve kanıt kullanma becerisini arttırır. Çünkü tarihi bir bilgiye, araştırma yaparak ve kaynak kullanılarak ulaşılır. Ulaşılan farklı kaynaklarda tespit edilen çelişkili ifadeler, insanların sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirir.
 • Tarih bilimi olay ve olgular arasında neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyarak bireylerde çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir. Bireylerin tarihi süreçte meydana gelen değişimleri algılamalarına katkı sağlar.
 • Tarihsel empati ile geçmişte yaşamış insanların değer yargıları, olaylara ve dünyaya nasıl baktıkları, ne hissettikleri anlaşılabilir ve bunun sonucunda insanların geçmişi anlama becerisi gelişir.
 • Tarih uygarlığın farklı toplumların katkılarıyla geliştiğini ve insanlığın ortak mirası olduğunun anlaşılmasını sağlar. Böylece milletler arasında sevgi ve barış hislerini güçlendirir.
 • İnsan; mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve içinde yaşadığı dünyayı anlamak için geçmişini bilmek zorundadır.
 • Tarih; geçmişin ışığında bugünün ve yarının aydınlatmasını sağlar. Böylelikle geçmişteki hataları tekrar etmeyen toplumlar, gelecekle ilgili doğru planlama ve analizlerle daha iyi bir yaşam düzeyine ulaşır.

Tarih bilincine sahip kişiler, tarihle ilgili bilgileri eleştirel değerlendirmeye tabi tutar. Bu sayede insanlar, tarihsel anlatılar üretmek ve metinleri analiz etmek için doğru-yanlış ayrımını yapabilme becerisini geliştirir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi