Nazım Şekli

Dize sayısı ve uyak örgüsüne göre şiirlerin aldığı biçime, sundukları görünüme nazım şekli adı verilir.Kısacası dizelerin belli bir uyak örgüsüyle yinelenmesi “uyak düzeni”ni, uyak düzeninin yinelenmesi “nazım birimi”ni, nazım biriminin yinelenmesi ise “nazım şekli”ni meydana getirir. Nazım şekli, şiirin “şekil, biçim, form, tip” gibi kelimelerle de ifade edilen ve uyak düzenine bağlı olarak şiirin dış yapısını ifade eden, onun nasıl göründüğünü belirten bir kavramdır.

Türk edebiyatında nazım birimi beyit, dörtlük, bent olan çeşitli nazım şekilleri kullanılmıştır.Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye vardır? A) Koca Mustafa Paşa! Ücra ve fakir İstanbul Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul B) Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada Kaldım onlarla beraber bütün gün bu güzel rüyada C) Öyle sinmiş ki bu vatan semtine milliyetimiz Ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz D) Manevi çerçeve beş yüz senedir hep berrak Yaşayanlar değil Allah'a gidenlerden uzak E) Serviliklerde sükun, yolda sükun, evde sükun Her taraf sanki halkıyla ezelden meskun
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi