Mohaç Meydan Savaşı (1526)

Mohaç Meydan Savaşı (1526)

Belgrad’ın fethi ile Osmanlı Macar ilişkileri iyice bozuldu. Fransa kralının yardım isteğini de dikkate alan Kanuni 1526’da Macaristan Seferine çıktı. Macar ağırlıklı Haçlı ordusunu Mohaç Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrattı (1526).Bu savaş sonucunda, Macaristan, Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Böylece Osmanlıların Orta Avrupa egemenliği güçlendi.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi