Kimyasal Tepkimelerde Enerji konu anlatımı video 11. sınıf kimya


Kategoriler: Ders Videoları

1. BÖLÜM: TEPKİMELERDE ISI DEĞİŞİMİ

Tepkimelerde Isı Değişimi video 11. sınıf Hocalara Geldik2. BÖLÜM: OLUŞUM ENTALPİSİ

Oluşum Entalpisi video 11. sınıf Hocalara Geldik

3. BÖLÜM: BAĞ ENERJİLERİ

Bağ Enerjileri ve Tepkime Entalpileri video 11. sınıf Mustafa Yaşar

Bağ Enerjileri ve Tepkime Entalpileri video 11. sınıf Kimya Adası4. BÖLÜM: TEPKİME ISILARININ TOPLANABİLİRLİĞİ

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği video 11. sınıf Mustafa Yaşar

Hess Yasası video 11. sınıf Kimya Adası

ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI KULLANARAK TEPKİME ENTALPİLERİNE İLİŞKİN GRAFİK OLUŞTURMALARI

Tepkime entalpileri, elektronik tablolama yöntemiyle küçük bir program hâline getirilebilir ve bu entalpiler grafik üzerinde incelenebilir. Bunun için öncelikle elektronik tablolama yapabileceğimiz bir programa ihtiyaç vardır. Daha sonra aşağıdaki basamaklar sırasıyla uygulanır.1. Program açıldıktan sonra çalışma sayfasına Görsel 4.2.2.a’da görülen bilgiler hücre yerleri değiştirilmeden girilmelidir.
2. Yazım işlemi bittikten sonra fareyle G2 hücresindeyken farenin sağ tuşuna basılır, çıkan bölümden “Kopyala” tıklanır ve D7 hücresinde sağ tuşa, “Yapıştırma seçenekleri” ve “Bağlantı yapıştır” bölümlerine tıklanır. Aynı işlem E7 ve F7 hücrelerine de uygulanır.
3. Fareyle G3 hücresindeyken farenin sağ tuşuna, çıkan bölümden “Kopyala” ve G7, H7 ve I7 hücrelerinde ayrı ayrı sağ tuşa, “Yapıştırma seçenekleri” ve “Bağlantı yapıştır” bölümlerine tıklanır.
4. Farenin oku G4 hücresindeyken =G3-G2 yazılır.
5. Yazım aşaması bittiğinde farenin işaretleyicisi boş bir hücredeyken farenin sol tuşuna basılır, çalışma sayfasının üstündeki “Ekle”, çıkan bölümden “Çizgi” ve “2B Çizgi” bölümünden de “Çizgi” seçilir (Görsel 4.2.2.b). Çıkan tablonun içinde farenin sağ tuşuna basılarak “Veri seç” bölümü tıklanır. Noktalı işaretlerle gösterilen bölüm farenin sol tuşuna basılıyken işaretlendikten sonra “Tamam” tuşuna basılır (Görsel 4.2.3.a).
6. Grafik üzerinde farenin sağ tuşuna basıldığında üst satırdaki seçeneklerde “Düzen”, “Eksen başlıkları”, “Birincil yatay eksen başlığı”, “Eksenin Altındaki Başlık” işaretlenir ve tabloda çıkan bölüme “Tepkime Koordinatı” yazılır. Daha sonra aynı yerdeki “Birincil Dikey Eksen Başlığı” tıklanarak “Döndürülmüş Başlık” bölümü işaretlenir ve tabloda çıkan bölüme “Potansiyel enerji” yazılır.
7. Program hazır hâle gelmiştir. G2 ve G3 hücrelerine girilen değerler entalpi değişim grafiğini oluşturur (Görsel 4.2.3.b).

Bağ enerjisi ve bağ uzunluğu atomun büyüklüğü, elektronegatiflik ve molekülün yapısı gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu nedenle bağ enerjisi aynı iki atom arasında olmasına rağmen moleküller farklı olduğunda bağ enerjileri de farklı olur. Örneğin C-H bağının kırılmasında gereken enerji miktarı CH4 ve C2H6 moleküllerinde farklı değerdedir. C-H bağının bağ enerjileri hesaplanırken mümkün olduğu kadar çok sayıda bileşikten elde edilen değerlerin ortalaması alınarak hesaplanır. Tablo 4.3.1ʼde bağların ortalama enerjileri verilmiştir.

 

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi