Tarihin Konusu ve Özellikleri

Tarihin Tanımı: Tarih, insan topluluklarının geçmiş yaşantılarını, sosyal, siyasal, ekonomik, sanatsal vb. alanlardaki etkinliklerini, neden sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek, yazılı veya yazısız belgelere dayanarak objektif olarak, inceleyen ve aktaran bilim dalıdır.

Tarih bilimi neleri inceler?
* Geçmişteki insanların yaşantılarını
* İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini
* Meydana gelen olayları
* İnsanların her türlü üretkenliklerini

Tarih nasıl bir yöntemle inceleme yapar?
* Tarihsel olayın gerçekleştiği zamanın koşullarını göz önünde bulundurarak
* Neden sonuç ilişkisi içerisinde araştırarak
* Yer ve zaman belirterek
* Belgelere dayanarak
* Objektif (nesnel) bir yaklaşım sergileyerekÖrnek: Tarihi olaylar arasında benzerliklerden söz edilebilir ama olayların tekrarı söz konusu olamaz.
Yukarıdaki yargıya göre tarihi olayların incelenmesinde;
I. gözlem ve deney yapma,
II. olaylar arasında ilişki kurma,
III. kaynakları inceleme
yöntemlerinden hangilerine başvurulabilir?

Çözüm: Tarihi olayların gözlemi, tekrarı ve deneyi yapılamaz. Olaylar arasındaki ilişkiler araştırılabilir ve kaynaklara başvurulabilir.

Tarihin Konusu: insanların,
* geçmiş yaşantıları ve birbirleriyle olan ilişkileri,
* oluşturdukları kültür ve uygarlık kapsamındaki her şey tarihin konusudur.

Tarihsel Olayların Özellikleri
* Tarihî olaylar değerlendirilirken, olayın yaşandığı zamanın koşulları dikkate alınmalıdır.UYARI: Geçmişte yaşanan bir olay, günümüz koşullarına göre değerlendirildiğinde, söz konusu olay hakkında doğru bir yargıya ulaşılamaz.

* Tarihin konusu, geçmişteki insanların ilişkileri ve üretkenlikleri olduğundan ve tarihi olayların tekrarı mümkün olmadığından, tarihte deney ve gözlem yöntemi kullanılamaz.

UYARI: Deney ve gözlem yapılamaması, tarihi pozitif bilimlerden ayıran bir özelliktir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi