n, 1 den büyük bir doğal sayı olmak üzere, x üzeri n = a denklemini sağlayan x sayılarına a nın n. dereceden kökleri denir.
2. dereceden kökler “karekök”
3. dereceden kökler “küpkök” şeklinde isimlendirilmektedir.
Diğer dereceden kökler için Özel isimlendirme kullanılmaz.
Kök içinde negatif sayının kuvvetinin olduğu durumlarda kök derecesi ile negatif sayının kuvveti arasında sadeleştirme yapılacaksa ifadelerin işaretlerine dikkat edilmelidir. İşaretler aynı ise eşitlik, aynı değilse eşitsizlik vardır.
Köklü Sayılarla Yapılan İşlemler
Toplama: Köklerinin dereceleri eşit ve köklerinin içi eşit olan köklü sayılar birbiriyle toplanır. Bunun için, katsayılar toplanır. Bulunan sonuç köklü ifadenin katsayısı olarak yazılır.
Çıkarma: Köklerinin dereceleri eşit ve köklerinin içi eşit olan köklü sayılar birbirinden çıkarılır. Bunun için, katsayılar çıkarılır. Bulunan sonuç köklü ifadenin katsayısı olarak yazılır.
Çarpma: Köklerinin dereceleri aynı olan sayılar çarpılırken, aynı kök içinde çarpma yapılır. Köklerinin dereceleri aynı olmayan sayılar çarpılmadan önce, köklerinin dereceleri eşitlenir. Sonra çarpma yapılır.
Bölme: Kök dereceleri birbirine eşit olan ifadeler birbiriyle bölünür. Bunun için, kökün içindeki sayılar bölünür ve aynı dereceden kökün içine yazılır. Kök dereceleri eşit değil ise kök dereceleri eşitlenir.
Paydayı Rasyonel Yapma
Paydasında köklü terim bulunan bir kesrin paydasını kökten kurtarma işlemine paydayı rasyonel yapma denir. Paydayı rasyonel hâle getirirken aşağıdaki özdeşliklerden yararlanırız. x ve y pozitif gerçel sayılardır.

Kök dereceleri eşit olan sayılarda, kök içindeki sayıların büyüklüğüne göre sıralama yapılır. Kök dereceleri eşit değilse, genişletilerek kök dereceleri eşitlenerek sıralama yapılır. Kök içleri eşit olan pozitif köklü çokluklarda, kök derecesi küçük olan köklü çokluk diğerlerinden büyüktür. Negatif olanlarda ise durum tam tersidir.

Köklü sayı nedir tanımı, rasyonel üstün genişletilmesi veya sadeleştirilmesi, Bir sayıyı kök içine alma veya kök dışına çıkarma, köklü sayılarda dört işlem toplama çıkarma çarpma bölme, Paydayı rasyonel yapma, iç içe kökler, köklü ifade içeren denklemler, köklü sayılarda sıralama

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi