Soru 1: Günümüzden yaklaşık 2,5 milyon yıl önce Dünya, buzullarla kaplı olduğu için insan yaşamına uygun değildi. Buzulların yavaş yavaş erimeye başlamasıyla birlikte özellikle kuzey yarım kürenin bazı alanlarında ılıman iklim kuşakları oluşmuştur. Böylece ilk yerleşme ile ilgili hareketlilikler bu kuşakta görülmeye başlanmıştır. Bu bilgilere göre insanların yerleşik yaşama geçmesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki olduğu söylenebilir?
A) Dinsel inanış
B) Devletlerin ortaya çıkması
C) Sosyal kuralların oluşması
D) Yazının bulunması
E) Doğal çevre ve coğrafi koşullar

Soru 2: İlk insanlar taştan kabaca aletler yaparak kullanmışlardır. Zamanla obsidyen denilen doğal cam, kemik ve mikrolit denilen çakmaktaşından orak, bıçak, olta, ok ucu gibi aletler yapmışlardır. İnsanlar tarımla uğraşmaya başladıktan sonra saban, orak, tahıl öğütme taşları, havan ve dibek gibi araç gereçler icat etmişlerdir. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsanların ihtiyaçları ile icatları arasında paralellik vardır.
B) Sosyal yaşam geliştikçe yeni araç-gereçler yapılmıştır.
C) Madenlerin bulunması tarımsal üretimin başlamasını sağlamıştır.
D) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır.
E) İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için araç-gereçler yapmışlardır.

Soru 3:° Karain ve Beldibi mağaralarında yapılan araştırmalarda el baltaları, taştan yapılmış aletler ve hayvan heykelcikleri bulunmuştur.

° ÇataIhöyük’te yapılan arkeolojik kazılarda tahıl ezme ve öğütme taşları bulunmuş, köpek ve sığır gibi hayvanların evcilleştirildiği tespit edilmiştir.

Bu iki durum göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 A) Toplumsal yaşam hukuk kurallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
B) Buluntular ait oldukları dönemin yaşam tarzını yansıtmaktadır.
C) Yazı ilk olarak Anadolu’da kullanılmıştır.
D) Toplumlar arasındaki ticari ilişkiler gelişmiştir.
E) Yerleşik yaşam ilk olarak Karain ve Beldibi mağaralarında başlamıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi